Καθεστώς βασικής ενίσχυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, αντικαθιστά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης από το 2014. Το καθεστώς θα λειτουργεί με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σε όλους τους γεωργούς με βάση τα επιλέξιμα εκτάριά τους κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Επομένως, η χρήση του περιφερειακού μοντέλου η οποία ήταν προαιρετική κατά την τρέχουσα περίοδο γενικεύεται, εισάγοντας με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα γεωγραφικά εδάφη εντός του συστήματος. Τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν πριν την 1η Αυγούστου 2013 τις περιφέρειες με βάση με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως τα γεωπονικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό ή τη θεσμική ή διοικητική τους δομή.

Όσο αναγράφησαν παραπάνω παραπέμπουν στη σελίδα 8 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.