Εχθρός σιταριού Έντομα αποθηκών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτά τα έντομα αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους αποθηκευμένους καρπούς των σιτηρών, ιδιαίτερα για τη χώρα μας όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές κατά το καλοκαίρι και ευνοούν την ανάπτυξή τους. Τα περισσότερο συνηθισμένα αναφέρονται παρακάτω.

Calandra granaria L.

Πρόκειται για έντομο [1] όπου το ακμαίο είναι μαύρο, δεν πετά και έχει μήκος περίπου 3mm. Τρυπά τους καρπούς με το ρύγχος του και γεννά μέσα στις οπές. Οι προνύμφες τρέφονται με το περιεχόμενο του καρπού, νυμφώνονται επί τόπου και τέλος εξέρχονται τα ακμαία από οπές που δημιουργούν στο περίβλημα. Αυτός ο εχθρός του σιταριού έχει 4-5 γενιές το χρόνο. Το Calandra oryzae μοιάζει με το προηγούμενο αλλά μπορεί να πετάει. Μπορεί να μολύνει τους καρπούς από τον αγρό πριν από τη συγκομιδή. Γενικά, τα δύο αυτά κολεόπτερα θεωρούνται ως τα πιο καταστρεπτικά έντομα των αποθηκών.
Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Sitotroga cerealella

Πρόκειται για έντομο [1] όπου τα ακμαία της πρώτης γενιάς ωοτοκούν πριν τη συγκομιδή στο αυλάκι των καρπών ή στα λέπυρα. Οι κάμπιες εισέρχονται στους καρπούς και συνήθως συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους στην αποθήκη. Τα ακμαία της δεύτερης γενιάς εξέρχονται από μια οπή που ανοίγουν στα περιβλήματα και ωοτοκούν πάλι στους καρπούς. Συνήθως έχει δύο γενιές το χρόνο.
Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Plodia interpunctella

Πρόκειται για έντομο [1] που τα ακμαία του πρωτοεμφανίζονται την άνοιξη ή αρχές καλοκαιριού και ωοτοκούν πάνω στους καρπούς.Οι κάμπιες εξέρχονται, ανοίγουν στοές στους καρπούς και τους συνδέουν με μετάξινα νήματα. Νυμφώνονται μέσα στους καρπούς ή σε άλλα καταφύγια της αποθήκης και μετά επαναλαμβάνεται ο ίδιος κύκλος. Έχουν 4-5 γενιές το χρόνο.
Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Ζημιές προκαλούν επίσης το λεπιδόπτερο Tinea granella και τα κολεόπτερα Tenebrioides mauritanicus,Tribolium confusum,Oryzaephilus surinamensis.

Αντιμετωπίζονται προληπτικά με σχολαστικό καθαρισμό της αποθήκης πριν από την αποθήκευση της καινούργιας σοδειάς, ψεκασμό των τοιχωμάτων, αν αυτά είναι ξύλινα, απομάκρυνση σπασμένων καρπών και άλλων ακαθαρσιών από τη συγκομιδή κ.α. Με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα είναι δυνατός σήμερα ο εντοπισμός των εστιών προσβολής στην αποθήκη με βάση τη θερμότητα που εκλύεται τοπικά. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα επεμβάσεων. Πολύ αποτελεσματική είναι επίσης η χρήση χημικών μέσων (υπολειμματικά εντομοκτόνα ή άλλα απολυμαντικά και πτητικές ουσίες για υποκαπνισμούς) με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με τον κατάλληλο τρόπο, επειδή συνήθως είναι ουσίες εξαιρετικά δηλητηριώδεις για τα ζώα και τον άνθρωπο.


[1]

Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.