Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης στηρίζει τους γεωργούς ανεξαρτήτως της παραγωγής τους. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης στήριξης είναι να εξασφαλίσει στους γεωργούς μεγαλύτερη εισοδηματική σταθερότητα. Όποια και αν είναι η παραγωγή τους, οι γεωργοί λαμβάνουν πλέον το ίδιο ποσό ενίσχυσης, οπότε μπορούν να παράγουν ανάλογα με τη ζήτηση στην αγορά. Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σκοπεύει επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία της γεωργίας.

Για να απολαύουν του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι γεωργοί πρέπει να έχουν εκ των προτέρων δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία πρέπει να δηλώνουν μαζί με τα επιλέξιμα εκτάρια. Τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ γεωργών βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Σχετικές σελίδες

Δικαιώματα ενίσχυσης