Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο υπεύθυνος σφαγείου (ΥΣ) πρέπει να συμμορφώνεται με τις αντιστοιχες διατάξεις για την ευζωία των ζώων και να λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη τυχόν μη συμμόρφωσης. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να επαληθεύσει ότι τα ζώα σφάζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία κατά τη σφαγή και τη θανάτωση. Προβλήματα σχετικά με την προστασία, τα οποία ξεκινούν από την εκμετάλλευση εκτροφής πρέπει να επισημαίνονται στον παραγωγό αλλά και στην Κεντρική Αρμόδια Αρχή.

Ειδικότερα :

  • Εάν οι κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωση δεν τηρούνται, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να εξακριβώσει, αν η επιχείρηση τροφίμων λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα, ώστε αυτό να μην επαναληφθεί.
  • Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να λαμβάνει με αναλογικό και προοδευτικό τρόπο εκτελεστικά μέτρα, τα οποία εκτείνονται από την έκδοση οδηγιών έως την επιβράδυνση και διακοπή της παραγωγής, αναλόγως της φύσεως και της σοβαρότητας του προβλήματος.
  • Όταν ενδείκνυται ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ενημερώνει άλλες αρμόδιες αρχές για προβλήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων.
  • Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ότι οι κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά δεν τηρούνται, οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εγχειρίδιο για τον επίσημο έλεγχο στα σφαγεία οπληφόρων (μηρυκαστικά - χοίροι) - καθήκοντα ελέγχου", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής