Πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 12:29, 28 Ιουνίου 2016 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο ενίσχυσης αναφέρεται σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων, προώθησης και διαφήμισης των πλεονεκτημάτων των κοινοτικών προϊόντων καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες, κυρίως για προϊόντα βιολογικά, ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), εγγυημένα παραδοσιακά και ιδιότυπα προϊόντα (Ε.Π.Ι.Π.). Επίσης, αναφέρεται σε εκστρατείες ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα των οίνων ποιότητας και επιτραπέζιων οίνων για την εξωτερική αγορά και οινοπνευματωδών με γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη, σε μελέτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης, σε συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς και σε έρευνες νέων ξένων αγορών. Το ΥΠ.Α.Α.Τ. έχει την αρμοδιότητα των φυσικών ελέγχων και της διαχείρισης των προγραμμάτων. Τα προγράμματα υλοποιούνται τουλάχιστον σε περίοδο ενός έτους και έως τριών ετών, από την ημερομηνία υπογραφής (έναρξης ισχύος) της σχετικής σύμβασης. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Κοινότητα μέχρι το 50% των πραγματικών δαπανών για κάθε έτος εκτέλεσης, με συμμετοχή του ιδίου δικαιούχου μέχρι το 20% τουλάχιστον των πραγματικού κόστους του προγράμματος ενώ το υπόλοιπο αυτής βαρύνει το κράτος-μέλος. Η εθνική συμμετοχή στη χώρα μας καθορίστηκε στο 20% και επομένως η συμμετοχή των επαγγελματικών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων είναι 30%. (το σύνολο κοινοτικής και εθνικής δαπάνης αποτελούν την δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι: Επαγγελματικές και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των σχετικών τομεών.

Ημερομηνία αιτήσεων: Μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους για τα προγράμματα προώθησης στην εσωτερική αγορά. Μέχρι 31 Μαρτίου για τα προγράμματα προώθησης στην εξωτερική αγορά.

Ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής: Προκαταβολή: εντός 30 ημερών από την έναρξη κάθε φάσης, Ενδιάμεσες πληρωμές: πριν από το τέλος του μήνα που ακολουθεί κάθε τρίμηνη περίοδο, Πληρωμή υπολοίπου: εντός 4 μηνών από την ολοκλήρωση των ετήσιων ενεργειών.

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμών: 60 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης.