Σταβλισμός στη βιολογική κτηνοτροφία

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 09:38, 27 Σεπτεμβρίου 2016 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι συνθήκες σταβλισμού πρέπει να ικανοποιούν τις βιολογικές ανάγκες καθώς και τις ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων. Στις σταβλικές εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες πυκνότητες (π.χ. η προβατίνα χρειάζεται 1,5 m2 και τα αμνοερίφια 0,35m2 χώρους διαμονής των ζώων). Τα δάπεδο του στάβλου δεν μπορεί να είναι όλο σχαρωτό – δικτυωτό. Τέλος, τα ζώα πρέπει να έχουν ελευθερία κίνησης μέσα στο στάβλο και όχι να είναι δεμένα. Τα κτίρια πρέπει να διευκολύνουν τον αερισμό και την είσοδο του φυσικού φωτός στο εσωτερικό τους. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των σταβλικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται με ειδικά και επιτρεπόμενα από τον κανονισμό προϊόντα. Το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων για τα διάφορα είδη και τύπους εκτροφής είναι:

Κατηγορίες ζώων Εντός των κτιρίων (καθαρό εμβαδόν διατιθέμενο για τα ζώα) Ύπαιθρο (χώροι άσκησης, χωρίς τους βοσκοτόπους)
τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή
Βοοειδή και ιπποειδή αναπαραγωγής και πάχυνσης μέχρι 100 (kg) 1,5 1,1
Βοοειδή και ιπποειδή αναπαραγωγής και πάχυνσης μέχρι 200 (kg) 2,5 1,9
Βοοειδή και ιπποειδή αναπαραγωγής και πάχυνσης μέχρι 350 (kg) 4,0 3
Βοοειδή και ιπποειδή αναπαραγωγής και πάχυνσης άνω των 350 (kg) 5 και τουλάχιστον 1 τ.μ./100 kg 3,7 και τουλάχιστον 0,75 τ.μ./100 kg
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 6 4,5
Ταύροι αναπαραγωγής 10 30
Αιγοπρόβατα 1,5 2,5
Αιγοπρόβατα (αμνοερίφιο) 0,35 0,5
Χοιρομητέρες με χοιρίδια ηλικίας έως 40 ημερών 7,5 2,5
Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 (kg) 0,8 0,6
Χοίροι πάχυνσης μέχρι 85 (kg) 1,1 0,8
Χοίροι πάχυνσης μέχρι 110 (kg) 1,3 1
Χοιρίδια άνω των 40 ημερών και μέχρι 30 kg 0,6 0,4
Χοίροι αναπαραγωγής (θηλυκά) 2,5 1,9
Χοίροι αναπαραγωγής (αρσενικά) 6 Εάν οι χώροι σταυλισμού χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία: 10 τ.μ./αρσενικό χοίρο 8,0
Κατηγορίες πουλερικών αριθ. ζώων/τ.μ. σε κλειστούς χώρους cm κούρνια/ζώο σε κλειστούς χώρους φωλιά σε κλειστούς χώρους Υπαίθριοι χώροι (τ.μ. διαθέσιμου χώρου εκ περιτροπής/κεφαλή)
Ωοπαραγωγές όρνιθες 6 18 7 ωοπαραγωγές όρνιθες ανά φωλιά ή, στην περίπτωση κοινής φωλιάς, 120 τετραγωνικά εκατοστά ανά πτηνό 4, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως
Πουλερικά πάχυνσης (σε ακίνητα ενδιαιτήματα) 10 με ανώτατο όριο 21 kg βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο 20 (μόνο για τις φραγκόκοτες) 4 κοτόπουλα κρέατος και φραγκόκοτες, 4,5 πάπιες, 10 γαλοπούλες, 15 χήνες. Για όλα τα προαναφερόμενα είδη πρέπει να τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως
Νεοσσοί πάχυνσης σε κινητά ενδιαιτήματα 16 σε κινητές εγκαταστάσεις πουλερικών με ανώτατο όριο 30 kg βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο 2,5 με την προϋπόθεση ότι τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως

Σχετικές σελίδες
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php