Έντυπα - υποδείγματα για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έντυπα - υποδείγματα για καταχώρηση ονομασίας ΠΟΠ/ΠΓΕ

Τα έντυπα που χρειάζονται προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος για καταχώρηση ονομασίας ΠΟΠ / ΠΓΕ:

Έντυπα - υποδείγματα για το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ

Τα έντυπα που χρειάζονται για την ένταξη στο σύστημα ελεγχου του ΟΠΕΓΕΠ είναι:

Για τα ελαιουργεία που είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου:

Για τα τυποποιητήρια ελαιολάδου που είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου:

Για τις επιχειρήσεις εμπορίας ελαιολάδου που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου:

Στο διευκρινηστικό έντυπο που έχει εκπονήσει ο ΟΠΕΓΕΠ δίνονται πληροφορίες που αφορούν στη συμπλήρωση των αρχείων των ελαιουργείων, των τυποποιητηρίων και των επιχειρήσεων εμπορίας ελαιολάδου.

Για τα τυροκομεία που είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου:

Για τα τυποποιητήρια τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ:

Για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα την εμπορία με ιδιωτική ετικέτα τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ:

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php