Ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές, οι οποίοι επιθυμούν την πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ επικοινωνούν γραπτώς με τον ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT, προκειμένου να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την πιστοποίηση (έντυπο αίτησης, κανονισμός πιστοποίησης, κατάλογος κόστους πιστοποίησης).

Κατά τη φάση αυτή μπορούν να ενημερώσουν τον AGROCERT για τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας και της υποδομής τους, προκειμένου να τους πληροφορήσει για τις διαδικασίες και το κόστος της πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μέχρι τη φάση υποβολής της αίτησης δε επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι