Απαιτούμενη επιφάνεια δαπέδου που διατίθεται στα μεταφερόμενα ζώα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η απαιτούμενη επιφάνεια που διατίθεται τουλάχιστον στα μεταφερόμενα ζώα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες διαστάσεις :

Κατοικίδια ιπποειδή

Κατηγορία ιπποειδών Εμβαδόν σε m2 / ζώο
Ενήλικοι ίπποι 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Νεαροί ίπποι (6 - 24 μηνών) (για ταξίδια έως 48 ωρών) 1,2 m2 (0,6 x 2 m)
Νεαροί ίπποι (6 - 24 μηνών) (για ταξίδια άνω των 48 ωρών) 2,4 m2 (1,2 x 2 m)
Πόνυ (κάτω των 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)
Πουλάρια (0 - 6 μηνών) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Σημείωση : Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα πουλάρια και οι νεαροί ίπποι πρέπει να μπορούν να ξαπλώνουν.

Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και τα πόνυ και κατά 20 % το πολύ για τους νεαρούς ίππους και ταπουλάρια ανάλογα, όχι μόνο με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Βοοειδή

Κατηγορία βοοειδών Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg) Εμβαδόν σε m2 / ζώο
Μόσχοι εκτροφής 50 0,3 έως 0,4
Μόσχοι μεσαίου μεγέθους 110 0,4 έως 0,7
Χονδροί μόσχοι 200 0,7 έως 0,95
Βοοειδή μεσσαίου μεγέθους 325 0,95 έως 1,3
Μεγάλα βοοειδή 550 1,3 έως 1,6
Πολύ μεγάλα βοοειδή > 700 > 1,6

Σημείωση : Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλουν ανάλογα, όχι μόνο με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Για τα έγκυα ζώα πρέπει να προβλέπεται εμβαδόν μεγαλύτερο κατά 10 %.

Αιγοπρόβατα

Κατηγορία αιγοπροβάτων Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg) Εμβαδόν σε m2 / ζώο
Κεκαρμένα πρόβατα και αμνοί βάρους τουλάχιστον 26 kg < 55 0,2 έως 0,3
> 55 0,3
Μη κεκαρμένα πρόβατα < 55 0,3 έως 0,4
> 55 > 0,4
Προβατίνες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης < 55 0,4 έως 0,5
> 55 > 0,5
Αίγες < 35 0,2 έως 0,3
35 έως 55 0,3 έως 0,4
> 55 0,4 έως 0,75
Αίγες < 55 0,4 έως 0,5
> 55 > 0,5

Σημείωση : Το προαναφερόμενο εμβαδόν μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το μήκος του τριχώματος των ζώων, καθώς και ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού, π.χ. για τους μικρούς αμνούς είναι δυνατό να προβλέπεται εμβαδόν στο δάπεδο μικρότερο κατά 0,2 m 2 ανά ζώο.

Χοίροι

Όλοι οι χοίροι πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να κατακλίνονται και να στέκονται όρθιοι στη φυσική τους στάση.

Προκειμένου να τηρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις, η πυκνότητα φόρτωσης κατά την μεταφορά των χοίρων βάρους 100 kg περίπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 235 kg / m 2.

Ενδέχεται, λόγω της φυλής, του μεγέθους και της φυσικής κατάστασης των χοίρων, να απαιτείται εμβαδό μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο κατώτατο όριο, το εμβαδό αυτό μπορεί να αυξάνεται κατά 20 % κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού. Ενδεκτικά :

Κατηγορία χοίρων Αριθμός χοίρων ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2)
Γουρουνόπουλα γάλακτος 10 - 12 ζώα / m 2
Απογαλακτισμένα χοιρίδια 5 ζώα / m 2
Χοίροι για σφαγή (βάρους περίπου 110 κιλών) 2 ζώα / m 2

Πουλερικά

Κατηγορία πουλερικών Εμβαδόν σε τετραγωνικά εκατοστά (cm 2)
Νεοσσοί μιας ημέρας 21 - 25 ανά νεοσσό
Πουλερικά αλλά πλην των νεοσσών μιας ημέρας Εμβαδόν σε τετραγωνικά εκατοστά (cm 2)
< 1,6 180 - 200
1,6 έως < 3 160
3 έως < 5 115
> 5 105

Σημείωση : Αυτοί οι αριθμοί μπορούν να ποικίλουν ανάλογα όχι μόνο με το βάρος και το μέγεθος των πτηνών, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων