Ασθένεια ροδιάς Νέκρωση βλαστών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Συμπτώματα της ασθένειας παρατηρούνται σε ετήσιους και μεγαλύτερης ηλικίας βλαστούς. Στους προσβεβλημένους βλαστούς εμφανίζονται κλειστά έλκη μελανού-σκούρου χρώματος. Αργότερα, τα έλκη επεκτείνονται, περιμετρικά του βλαστού προκαλώντας την ξήρανσή του. Μύκητες του γένους Botryosphaeria και Phomopsis απομονώθηκαν από τα έλκη των προσβεβλημένων βλαστών στην Ελλάδα, ενώ στο Ιράν έχει αναφερθεί και ο μύκητας Pilidiella granati. Οι μύκητες διαχειμάζουν σε προσβεβλημένους βλαστούς που παραμένουν στο δένδρο και μπορεί να αποτελέσουν την πηγή των νέων μολυσμάτων.

Για την αντιμετώπιση απαιτείται απομάκρυνση και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων βλαστών και διατήρηση των δένδρων σε άριστη υγιεινή κατάσταση. Όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από την ασθένεια, συστήνονται 1-2 ψεκασμοί με thiophanate methyl, krezomyl methyl κ.ά. τις κρίσιμες περιόδους (υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες 15-30oC).