Ασθένειες σέλινου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περονόσπορος

Προσβολή φύλλου σέλινου από Περονόσπορο

Η ασθένεια του περονόσπορου στο σέλινο οφείλεται στον μύκητα Plasmpopara nivea. Το σύμπτωμα είναι οι κηλίδες στα φύλλα και η ανάπτυξη υπόλευκου επιχρίσματος πάνω σε αυτές (σε συνθήκες υψηλές υγρασίας). Δεν προξενεί σοβαρές ζημιές στο σέλινο. Σαν τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας είναι η εφαρμογή 3τούς αμειψισποράς με φυτά που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Απομακρύνουμε προσβεβλημένα φύλλα της βάσης και σε έντονες προσβολές ψεκάζουμε με χαλκούχα σκευάσματα.
Σεπτόρια

Προσβολή φύλλου σέλινου από Σεπτόρια

Η ασθένεια αυτή οφείλεται στον μύκητα Septoria apicola. Αρχικά αναπτύσσονται πάνω στα φύλλα χλωρωτικές κηλίδες και στη συνέχεια γίνονται καστανές και νεκρώνονται οι προσβεβλημένοι ιστοί. Οι κηλίδες ενώνονται και η προσβολή καλύπτει μεγάλο τμήμα του ελάσματος. Πάνω στις νεκρωτικές κηλίδες σχηματίζονται μαύρα στίγματα, τα πυκνίδια (σπόρια του μύκητα). Οι προσβολές επεκτείνονται και στους μίσχους. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας εφαρμόζουμε 2ετή αμειψισπορά με φυτά που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Χρησιμοποιούμε υγιή σπόρο ή εφαρμόζουμε απολύμανση με εμβάπτιση των σπόρων σε νερό θερμοκρασίας 50oC για 25 λεπτά. Σε περίπτωση προσβολής αφαιρούμε τα προσβεβλημένα φύλλα, καταστρέφουμε τα υπολείμματα της καλλιέργειας και ψεκάζουμε με χαλκούχα σκευάσματα κατάλληλα για τη βιολογική καλλιέργεια.
Κερκόσπορα

Προσβολή φύλλου σέλινου από Κερκόσπορα

Η ασθένεια αυτή οφείλεται στον μύκητα Cercospora apii. Αρχικά αναπτύσσονται κηλίδες κίτρινου χρώματος, που είναι εμφανείς και στις δύο επιφάνειες του φύλλου. Στη συνέχεια οι κηλίδες αποκτούν καστανές κηλίδες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας αναπτύσσεται πάνω τους γκριζωπή εξάνθηση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται πρώτα στα παλαιά φύλλα, στη συνέχεια σε φύλλα νεότερης ηλικίας και τέλος επεκτείνονται στους μίσχους. Τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της σεπτόριας, μόνο που εδώ οι κηλίδες είναι μεγαλύτερες και δε σχηματίζονται μαύρα στίγματα πάνω σε αυτές. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας εφαρμόζουμε προληπτικά 3ετή αμειψισπορά. Χρησιμοποιούμε υγιή σπόρο ή εφαρμόζουμε απολύμανση με εμβάπτιση των σπόρων σε νερό θερμοκρασίας 50oC για 25 λεπτά. Σε περίπτωση προσβολής αφαιρούμε τα προσβεβλημένα φύλλα, καταστρέφουμε τα υπολείμματα της καλλιέργειας και ψεκάζουμε με χαλκούχα σκευάσματα κατάλληλα για τη βιολογική καλλιέργεια.
Σκληροτίνια

Προσβολή σέλινου από Σκληροτίνια

Ο Sclerotinia sclerotiorum προκαλεί σάπισμα στη περιοχή του λαιμού του φυτού. Το παθογόνο εισέρχεται στο εσωτερικό του φυτού και προκαλεί μαλακή σήψη στους μίσχους των φύλλων. Στα σημεία προσβολής και κάτω από συνθήκες υπερβολικής υγρασίας σχηματίζεται περιοχή λευκού χρώματος (μυκήλιο) με μαύρα στίγματα (σπόρια του μύκητα). Για την αντιμετώπισή του, αποφεύγουμε την υπερβολική υγρασία του εδάφους. Η εφαρμογή 3-4ετούς αμειψισποράς και η απομάκρυνση των προσβεβλημένων φυτών μειώνουν αρκετά την πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας. Η εδαφοκάλυψη με μαύρο πλαστικό ή το λιώσιμο του εδάφους σε περιόδους που δεν υπάρχει καλλιέργεια στο έδαφος βοηθάει στην καταπολέμηση της ασθένειας.
Τροφοπενία βορίου

Εκδηλώνεται με σχίσιμο του στελέχους του φυτού. Η πιο πιθανή αιτία είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο στο έδαφος, που περιορίζει τη διαθεσιμότητα του βορίου. Για άμεση αντιμετώπιση προσθέτουμε βόρακα σε ποσότητα 3kg/στρέμμα.

Μαύρη καρδιά

Μαύρη καρδιά Σέλινου

Τα συμπτώματα της φυσιολογικής αυτής ανωμαλίας αρχικά εμφανίζονται στις κορυφές των νεαρών φύλλων στο κέντρο του φυτού όπου γίνονται υδαρείς. Ακολουθεί ξήρανση η οποία προχωρεί και καταστρέφει όλα τα φύλλα και μίσχους της καρδιάς. Τα εξωτερικά φύλλα δεν προσβάλλονται. Υπάρχει πιθανότητα στα προσβεβλημένα φυτά να αναπτυχθούν δευτερογενείς μικροοργανισμοί και να προκληθεί υδαρής σήψη. Τα αίτια που προκαλούν τη φυσιολογική αυτή ανωμαλία δεν είναι απόλυτα γνωστά. Είναι όμως γνωστό ότι η ανωμαλία αυτή ευνοείται όταν επικρατούν συννεφιασμένες ημέρες και υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν εφαρμόζεται άρδευση με υπερβολική ποσότητα νερού μετά από μακρά περίοδο ξηρασίας, όταν υπάρχει υπερβολική ποσότητα ευδιάλυτων αλάτων στο έδαφος και κυρίως αζώτου, και όταν υπάρχει ανωμαλία στην απορρόφηση και διακίνηση του ασβεστίου.

Για την αποφυγή της ανωμαλίας αυτής πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για καλή αποστράγγιση του εδάφους και να εφαρμόζεται ισολογισμένη λίπανση. Επίσης, ψεκασμός του φυλλώματος, μόλις εμφανιστεί η ανωμαλία, με νιτρικό ασβέστιο 12-25gr/λίτρο νερού ή χλωριούχο ασβέστιο 6-12gr/λίτρο νερού περιορίζει την ανωμαλία.
[1],[2]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική λαχανακομία - Λαχανικά υπαίθρου, του Χρήστου Ολύμπιου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1994
  2. Τεχνική βιολογικής καλλιέργειας αρωματικών λαχανικών- Σέλινο, του Χαράλαμπου Θανόπουλου Msc Γεωπόνος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008