Ασθένειες φυτών (ορισμοί)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ασθένεια είναι η διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας κυττάρων ή ιστών του φυτού που οφείλεται σε συνεχή ή μακράς διαρκείας ερεθισμό από παθογόνο παράγοντα και εκδηλώνεται με φυσιολογικές ή μορφολογικές αλλοιώσεις.

Το αίτιο που προκαλεί την παραπάνω αλλαγή ονομάζεται παθογόνος παράγοντας ή απλώς παθογόνο. Το αίτιο αυτό μπορεί να είναι κλιματολογικός παράγοντας ή παρασιτικός οργανισμός ή συνηθέστερα ένα σύμπλοκο περιβαλλοντικών και ζώντων παραγόντων. Αν και ο όρος παθογόνο μπορεί να αποδώσει κάθε αιτιολογικό παράγοντα της ασθένειας, συνήθως χρησιμοποιείται για ζωντανούς οργανισμούς και ιούς. Εξάλλου, δεν πρέπει να συγχέεται ο όρος παθογόνο με τον όρο παράσιτο, δεδομένου ότι πολλά παράσιτα δεν προκαλούν ασθένειες, ενώ αντίθετα τοξικά προϊόντα ενός σαπροφύτου μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια.

Για την εμφάνιση μιας ασθένειας απαιτούνται τρεις παράγοντες :

  1. Ο παθογόνος παράγοντας (μύκητας, βακτήριο, μυκόπλασμα, ιός).
  2. Ο ξενιστής (φυτό) που είναι ευπαθής στον παθογόνο παράγοντα.
  3. Το περιβάλλον που ευνοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ ξενιστή και παθογόνου.

Έτσι, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες ασθενειών :

  1. Μυκητολογικές ασθένειες
  2. Προκαρυωτικές ασθένειες
  3. Ιολογικές ασθένειες
  4. Παρασιτισμός από ανώτερα φυτά
  1. Τροφοπενίες (έλλειψη θρεπτικών στοιχείων)
  2. Ασθένειες που οφείλονται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Σχετικές σελίδες