Βασικές υποχρεώσεις οινοποιών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 • Υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής Καν (ΕΚ) 436/2009. Απαλλάσσονται όσοι οινοποιούν ποσότητα οίνου < 10 hl που προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση.
 • Υποβολή Δήλωσης Παραγωγής, Επεξεργασία / Εμπορίας Καν (ΕΚ) 436/2009. Η Δήλωση Παραγωγής είναι υποχρεωτική ακόμη και στην περίπτωση μηδενικής παραγωγής.
 • Δήλωση Αποθεμάτων Οίνων και Γλευκών, Καν (ΕΚ) 436/2009. Η δήλωση αποθεμάτων είναι υποχρεωτική ακόμη και στην περίπτωση μηδενικών αποθεμάτων.
 • Να τηρούν και να ενημερώνουν ανελλιπώς το βιβλίο παραγωγής του οινοποιείου, που τους έχει θεωρήσει η Υπηρεσία.
 • Δήλωση στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 15 ημέρες πριν τον τρύγο, την πρόθεσή παραγωγής οίνου με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευση (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).
 • Αίτηση χορήγησης από την Υπηρεσία του ειδικού κωδικού αριθμού που χαρακτηρίζει τον κάθε οίνο με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή τις ειδικές ταινίες ελέγχου των οίνων (ΠΟΠ), προσκομίζοντας, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, για διόρθωση και έγκριση, όλες τις ετικέτες των οίνων πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά.
 • Απαγορεύεται να εισαχθούν για παραγωγή οίνων τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, ή με μερική ζύμωση, το συμπυκνωμένο ή ανακαθαρισμένο γλεύκος καταγωγής Τρίτων Χωρών.
 • Από οινολάσπη ή στέμφυλα σταφυλιών δε μπορεί να παράγεται οίνος ή άλλο ποτό προς άμεση κατανάλωση εκτός από αλκοόλη αποστάγματα και οίνο δευτερίας.
 • Απαγορεύεται η ανάμειξη οίνων Κοινότητας με οίνους Τρίτων Χωρών.
 • Απαγορεύεται η υπερπίεση των σταφυλιών (ποιοτικό παρακράτημα).
 • Η αύξηση αλκοολικού τίτλου των οίνων επιτρέπεται μόνο με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους.
 • Με βάση τον Καν. 479/08 του Συμβουλίου και 436/09 της Επιτροπής κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει προβεί σε οινοποίηση έχει υποχρέωση να παραδίδει προς απόσταξη ή να αποσύρει υπό έλεγχο το σύνολο των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την οινοποίηση (ποιοτικό παρακράτημα).
 • Σε περίπτωση εισαγωγής οινικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τον εκτελωνισμό και πριν την κατάθεση της διασάφησης στο τελωνείο για ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση. Περιλαμβάνει έλεγχο και θεώρηση των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς, έλεγχο της σήμανσης του προϊόντος – λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος και άμεση ενημέρωση του τόπου παραλαβής – υπογραφή συνοδευτικού – αναγραφή στα βιβλία αποθήκης – διακίνηση με νόμιμη σήμανση.
 • Οι παραβάτες των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας πέραν των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την υπάρχουσα Νομοθεσία αποκλείονται και του ευεργετήματος των μέτρων που προβλέπονται στους κανονισμούς, όπως χορήγηση ταινιών ΟΠΑΠΟΠΕ, τοπικών οίνων, οριστική εγκατάλειψηαναδιάρθρωση αμπελώνων, ενιαία ενίσχυση κ.α.
 • Απόσταξη υποπροϊόντων. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για εθελοντική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης.
 • Μπορεί να παρέχεται στήριξη ως την 31η Ιουλίου 2012 για εθελοντική ή υποχρεωτική απόσταξη αποθεμάτων οίνου την οποία αποφασίζουν τα κράτη μέλη ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί το πλεόνασμα. Η αλκοόλη που παράγεται χρησιμοποιείται για ενεργειακούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
 • Υποχρεωτικές ενδείξεις ετικέτας
 • Περιέκτες - Πώματα (γυάλινες φιάλες, βαρέλια κτλ.)
 • Δειγματοληψίες (οίνοι – στέμφυλα – οινολάσπες ) απροειδοποίητα τα δείγματα προωθούνται στο Περιφερειακό Κέντρο (vol – θειώδη – οξύτητα - σάκχαρα)

Σχετικές σελίδες