Βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πρόβατα σε βοσκότοπο

Στις βασικές αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας [1] περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. Η διατήρηση και προώθηση της βιοποικιλότητας, με την αξιοποίηση των εγχώριων φυλών και τύπων ζώων.
  2. Η εκτροφή μόνο, αποκλειστικά με βιολογικό τρόπο, εκτρεφόμενων ζώων εντός των ορίων της ίδιας μονάδας, έστω και στην εκμετάλλευση μπορεί να υπάρχουν και "συμβατικά" ζώα, άλλου όμως είδους και σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις.
  3. Η διατροφή των ζώων με πλήρως βιολογικές ζωοτροφές, έστω κι αν προβλέπονται κάποιες παρεκκλίσεις, ιδίως στα πρώτα στάδια λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων.
  4. Η εφαρμογή της ομοιοπαθητικής και ο περιορισμός των αλλοπαθητικών αγωγών στο ελάχιστο δυνατό.
  5. Η απαγόρευση της χρήσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των προϊόντων που προέρχονται απ' αυτούς.
  6. Η καλή υγεία και σωστή διαβίωση των ζώων.
  7. Η λογική παραγωγή με χαμηλές εισροές.
  8. Η ποιότητα των ζωϊκών προϊόντων.

Στη βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να επιδιώκεται όλη η ποσότητα ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκαίων ζωοτροφών να παράγονται εντός της εκμετάλλευσης, για περισσότερη αυτονομία και καλύτερο έλεγχο.

Η ύπαρξη στην Ελλάδα πολλών αξιόλογων ντόπιων φυλών και τύπων αιγοπροβάτων δίνει ευχέρεια στην επιλογή ζώων καλά προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπου αναμένεται να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο η βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων.

Στη μελέτη που ακολουθεί αναλύονται τα μεγέθη της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας (σελίδα 57), σύμφωνα με στοιχεία των Οργανισμών Πιστοποίησης και Ελέγχου. Επίσης αναφέρονται οι επιχειρήσεις (σελίδες 61-63) που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Μελέτη για την βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων µε βάση το αιγοπρόβειο γάλαΒιβλιογραφία

  1. ΣΒΒΕ, "Μελέτη για τη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων με βάση το αιγοπρόβειο γάλα", Ιούνιος 2003


px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php