Βυσσινιά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά στοιχεία

Βυσσινιά

Η καλλιέργεια της βυσσινιάς, σε εμπορική κλίμακα, έχει εγκαταλειφθεί στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, λόγω των χαμηλών τιμών εμπορίας και του υψηλού κόστους συγκομιδής. Καλλιεργείται όμως σε μεμονωμένα δένδρα, σε κήπους και οπωρώνες, σε πολλές περιοχές και χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων σε οικογενειακό επίπεδο (π.χ παραδοσιακή βυσσινάδα). Παρόλα αυτά υπάρχει κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον και κυρίως στις περιοχές που καλλιεργούνταν παραδοσιακά, Φλώρινα, Τρίπολη, Πήλιο. Ο ανασταλτικός παράγοντας, που είναι το υψηλό κόστος συγκομιδής, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρησιμοποίηση καρποπτωτικών ουσιών, δονητών και δικτύων συλλογής, που μειώνουν αισθητά το κόστος συγκομιδής. [1]

Βοτανικά χαρακτηριστικά

Η βυσσινιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μικρού μεγέθους, με βλάστηση πλαγιόκλαδη. Σχηματίζει πολλές παραφυάδες. Τα φύλλα είναι απλά, κατ' εναλλαγή, ελλειψοειδή, διπλά οδοντωτά, αδενοφόρα και σε χρώμα πιο πράσινα απ' της κερασιάς. Οι οφθαλμοί διακρίνονται σε ξυλοφόρους και απλούς ανθοφόρους. Η διάκριση μεταξύ ξυλοφόρων και ανθοφόρων οφθαλμών μακροσκοπικά, είναι δύσκολη. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι διατεταγμένοι καθ' όλο το μήκος του βλαστού του έτους, εκπτύσσονται νωρίτερα απ' τους ξυλοφόρους και ο καθένας περικλείει 1 έως 5 άνθη, συνήθως 2 έως 3. Τα άνθη μοιάζουν μ' εκείνα της κερασιάς, μόνον που είναι λίγο μικρότερα απ' αυτής. Ο καρπός είναι δρύπη και έχει συνήθως σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι ανοιχτοκόκκινος έω,ς βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή ή βαθυκόκκινη, με γεύση υπόξινη.[1]

Τρόπος καρποφορίας

Η βυσσινιά σχηματίζει ανθοφόρους οφθαλμούς σε βλαστούς του έτους και σε λογχοειδή (μπουκέτα Μαΐου). Όλοι σχεδόν οι πλάγιοι οφθαλμοί που φέρονται σε βλαστούς του έτους είναι ανθοφόροι. Αν όλοι οι πλάγιοι είναι ανθοφόροι, τότε από έλλειψη ξυλοφόρων, δε σχηματίζονται λογχοειδή και επομένως οι βλαστοί αυτοί παραμένουν μελλοντικά γυμνοί από λογχοειδή (μπουκέτα) και καρπούς. Η διαφοροποίηση των οφθαλμών της συμπίπτει χρονικά με εκείνη της κερασιάς. Για αυτό συνιστάται η δημιουργία ζωηρών πλάγιων βλαστών, που θα φέρουν μερικούς πλάγιους ξυλοφόρους οφθαλμούς απ' τους οποίους θα σχηματιστούν τα λογχοειδή. Αυτό επιτυγχάνεται μ' αρκετά αυστηρό κλάδεμα. Η παραγωγή της βυσσινιάς φέρεται κυρίως σε κλάδους ενός χρόνου, όπως στη ροδακινιά, και δευτερευόντως σε λογχοειδή, αντίθετα με την κερασιά. Οι οφθαλμοί φέρονται ανά 1 σε κάθε κόμβο. Τα καρποφόρα λογχοειδή φέρουν επάκρια ξυλοφόρους οφθαλμούς και πλάγια αρκετούς ανθοφόρους και η παραγωγική ζωή τους υπολογίζεται σε 3-4 χρόνια, αν εξασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού και θρέψης. Η βυσσινιά μπαίνει σ' αξιόλογη καρποφορία από το 3ο έως 4ο χρόνο της ηλικίας της. Η παραγωγική ζωή της υπολογίζεται σε 30-40 χρόνια. [1]

Επικονίαση-Γονιμοποίηση

Οι ποικιλίες της βυσσινιάς θεωρούνται αυτογόνιμες και αλληλογόνιμες. Μεγαλύτερες όμως αποδόσεις επιτυγχάνονται όταν συγκαλλιεργούνται περισσότερες από μια συνανθούσες ποικιλίες. Επί πλέον θα πρέπει να εξασφαλιστεί και ο παράγοντας μέλισσα (μια κυψέλη ανά τέσσερα στρέμματα). Για μια ικανοποιητική παραγωγή απαιτείται καρπόδεση σε ποσοστό 21-42% μιας καλής ανθοφορίας.[1]

Ανάπτυξη καρπού

Η αύξηση του καρπού της βυσσινιάς γίνεται σε τρεις περιόδους που είναι οι παρακάτω:

Πρώτη περίοδος: Είναι περίπου ίσης διάρκειας για κάθε ποικιλία, πρώιμη ή όψιμη, χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση του καρπού σε όγκο (ο καρπός αποκτά το 60% του τελικού του μεγέθους).

Δεύτερη περίοδος: Είναι μικρής ή μεγάλης διάρκειας, ανάλογα με την πρωϊμότητα ή οψιμότητα της ποικιλίας, χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση του ενδοκάρπιου, αύξηση του εμβρύου και πολύ βραδεία αύξηση του καρπού.

Τρίτη περίοδος: Έχει την ίδια διάρκεια με εκείνη της πρώτης περιόδου, χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση του περικάρπιου λόγω διόγκωσης των κυττάρων. [1]

Πολλαπλασιασμός

Η βυσσινιά πολλαπλασιάζεται με ενοφθαλμισμό με όρθιο Τ πάνω σε υποκείμενα σπορόφυτα ή κλώνους ηλικίας 1-2 χρόνων. Ο ενοφθαλμισμός μπορεί να γίνει την άνοιξη, το καλοκαίρι (μέσα Ιουλίου) και το φθινόπωρο (αρχές Σεπτεμβρίου). Ο ενοφθαλμισμός την άνοιξη γίνεται μόλις αρχίσει να αποκολλάται εύκολα ο φλοιός του υποκείμενου με κοιμώμενο οφθαλμό από εμβολιοφόρους βλαστούς, που κόπηκαν έγκαιρα και διατηρήθηκαν κατάλληλα συσκευασμένοι σε θερμοκρασία 3-4oC. Σαν πιο κατάλληλη εποχή θεωρείται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο με ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, περίοδοι, που εξασφαλίζουν και κατάλληλα εμβόλια. Το παραγόμενο δενδρύλλιο συνήθως διατίθεται ως μονοετές την επόμενη χρονιά, τέλη φθινοπώρου, ή ως διετές την μεθεπόμενη χρονιά κατά την ίδια περίοδο. Τα κλωνικά υποκείμενα πολλαπλασιάζονται εύκολα με ξυλοποιημένα χειμερινά μοσχεύματα, με φυλλοφόρα μοσχεύματα και με την τεχνική in vitro.[1]

Υποκείμενα

Τα υποκείμενα της βυσσινιάς διακρίνονται στα σπορόφυτα και κλωνικά και αναλύονται στους εκάστοτε συνδέσμους.

Υποκείμενα βυσσινιάς Κλωνικά[1]

Υποκείμενα βυσσινιάς Σπορόφυτα[1]

Ποικιλίες

Οι ποικιλίες της βυσσινιάς αναλύονται λεπτομερώς στον παρακάτω σύνδεσμο με πιο γνωστές στη χώρα μας την Τριπόλεως και την Φλωρίνης

Ποικιλίες βυσσινιάς[1], [2]

Κλιματικές συνθήκες

Η βυσσινιά έχει μεγαλύτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες απ' την κερασιά (μικρότερη απ' τη μηλιά) και ανέχεται υψηλότερες θερμοκρασίες απ' αυτή. Επίσης έχει και μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ψύχος για τη διακοπή του λήθαργου των οφθαλμών της (600-1400 ώρες ψύχους κάτω από 7oC). Τα άνθη και οι μικροί καρποί της βυσσινιάς είναι πολύ ευαίσθητα στον παγετό. Οι οφθαλμοί χρειάζονται προστασία απ' το στάδιο της πράσινης κορυφής, αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από -2.2oC. Συνήθως μεγαλύτερο ποσοστό ανθέων και καρπών καταστρέφεται απ' τους ανοιξιάτικους παγετούς στη βυσσινιά, απ' ότι στη ροδακινιά στην ίδια περιοχή.[1]

Εδαφικές συνθήκες

Ευδοκιμεί σ' αμμοπηλώδη εδάφη. Δεν ανέχεται εδάφη που δεν αποστραγγίζονται καλά. Επίσης ακατάλληλα είναι και τα πολύ ξηρά εδάφη. Μπορεί να ευδοκιμήσει και σε βαριά εδάφη, αλλά με πολύ καλή αποστράγγιση. Τα εδάφη θα πρέπει να αρδεύονται, το pH του εδάφους θα πρέπει να κυμαίνεται από 5,5 έως 8. Η άριστη περιοχή του pH για την καλύτερη ανάπτυξη είναι από 6-7,5. Επιπλέον η υπόγεια στάθμη του νερού κατά τους χειμερινούς μήνες δεν πρέπει να ξεπερνά το 1-1,5m βάθος. Η βυσσινιά δεν ευδοκιμεί σε ρηχά, ξηρά, σφιχτά και ασβεστούχα εδάφη.[1]

Πληροφοριακά στοιχεία

Ποικιλίες Βυσσινιά
Ποικιλία βυσσινιάς Heimann rubin
Ποικιλία βυσσινιάς Ilva
Ποικιλία βυσσινιάς N15
Ποικιλία βυσσινιάς Rubin
Ποικιλία βυσσινιάς Érdi bôtermo
Ποικιλία βυσσινιάς Εarly richmond
Ποικιλία βυσσινιάς Εnglish morello
Ποικιλία βυσσινιάς Κωνσταντινουπόλεως
Ποικιλία βυσσινιάς Μontmorency
Ποικιλία βυσσινιάς Τριπόλεως
... περισσότερα αποτελέσματα
Ασθένειες Βυσσινιά
Ασθένειες πυρηνόκαρπων
Ιολογικές ασθένειες πυρηνόκαρπων
Ιολογική ασθένεια πυρηνόκαρπων Νανισμός δαμασκηνιάς
Ιολογική ασθένεια πυρηνόκαρπων Νεκρωτική δακτυλιακή κυλίδωση
Μη μεταδοτικές ασθένειες πυρηνόκαρπων
Μυκητολογικές ασθένειες πυρηνόκαρπων
Μυκητολογική ασθένεια πυρηνόκαρπων Ανθράκωση
Μυκητολογική ασθένεια πυρηνόκαρπων Κυλινδροσπορίωση
Προκαρυωτικές ασθένειες πυρηνόκαρπων
Προκαρυωτική ασθένεια πυρηνόκαρπων Βακτηριακό έλκος
... περισσότερα αποτελέσματα
Εχθροί Βυσσινιά
Εχθροί πυρηνόκαρπων
Εχθρός πυρηνόκαρπων Ρυγχίτης
Υποκείμενα φυτά Βυσσινιά
Υποκείμενα βυσσινιάς
Υποκείμενα βυσσινιάς Κλωνικά
Υποκείμενα βυσσινιάς Σπορόφυτα
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά Charger
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά Colt
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά F12-1
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά Prunus Fruticosa Pall
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά Saint Lucie 64
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά Stocton Morello
Υποκείμενο βυσσινιάς Κλωνικά Vladimir
... περισσότερα αποτελέσματα
Προϊόν
Βύσσινο

Ευδοκιμεί στις περιοχές

Περιοχή
Νομός Πέλλης
Νομός Ημαθίας
Νομός Φλωρίνης
Νομός Σερρών
Νομός Θεσσαλονίκης
Νομός Χαλκιδικής
Νομός Αρκαδίας
Νομός Μαγνησίας
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Νομός Πιερίας
Νομός Ροδόπης
Νομός Αττικής
Νομός Ιωαννίνων
Νομός Αχαΐας

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Περιγραφή 5 νέων ποικιλιών βυσσινιάς, ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο φυλλοβόλων δέντρων, Νάουσα 2009.