Διαδικασία υποβολής "Απογραφικού δελτίου οινοποιείων"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το "Απογραφικό δελτίο οινοποιείων" συμπληρώνεται από τον οινοποιό, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής όπου θα λειτουργεί η τεχνική εγκατάσταση (οινοποιείο) με αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία όλα εις διπλούν:

  • Οικοδομική άδεια, με τις όψεις, κατόψεις, τομές των εγκαταστάσεων.
  • Διάγραμμα κάλυψης(Λεπτομερές σχεδιάγραμμα του οινοποιείου, στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου ή άλλων οινικών προϊόντων).
  • Ακριβές αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης & άδειας λειτουργίας της μονάδας ή της απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με το Ν.3325/2005.
  • Ακριβές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου εμφιάλωσης.
  • Ειδικός κωδικός εμφιαλωτηρίου με το αντίγραφο του εν λόγω Φ.Ε.Κ..
  • Εάν η μονάδα έχει ιδρυθεί με επενδυτικό πρόγραμμα (αναπτυξιακοί νόμοι, περιφερειακά προγράμματα, σχέδια βελτίωσης κ.λπ.), πρέπει να υποβληθεί επίσημο αντίγραφο της απόφασης ένταξης, όπου θα αναφέρονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχει ενταχθεί, η δυναμικότητα της μονάδας, καθώς και οι περιορισμοί που απορρέουν από την συγκεκριμένη ένταξη.

Η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει δια του υπεύθυνου για τον αμπελοοινικό τομέα υπαλλήλου σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων για την επαλήθευση των δηλωθέντων. Στην περίπτωση που τα αναγραφόμενα στο έντυπο συμφωνούν με τα υφιστάμενα, υπογράφει και σφραγίζει με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας το "Απογραφικό Δελτίο". Τα ακριβή αντίγραφα του θεωρημένου απογραφικού δελτίου και των υπόλοιπων δικαιολογητικών (σχεδιάγραμμα, σχετικές άδειες κ.λπ.) διαβιβάζονται στο Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου του ΥΠ.Α.Α.Τ., προκειμένου η επιχείρηση στην συνέχεια να έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στο Μητρώο Οινοποιητικών Επιχειρήσεων.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Ίδρυση και λειτουργία οινοποιείου", Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου ΠΕ Καστοριάς