Εγγραφή στο μητρώο οινοποιητικών επιχειρήσεων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αίτηση του οινοποιού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Οινοποιητικών Επιχειρήσεων :

  • Ακριβές φωτοαντίγραφο του απογραφικού δελτίου οινοποιείου.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βεβαίωση επιτηδεύματος φυσικού προσώπου.
  • Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων.
  • Άδεια οικοδομής, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τομές, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα.
  • Άδεια διάθεση λυμάτων.
  • Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Ίδρυση και λειτουργία οινοποιείου", Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου ΠΕ Καστοριάς