Διαστήματα ποτίσματος και παροχής τροφής και διάρκεια ταξιδιού και ανάπαυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα διαστήματα ποτίσματος, παροχής τροφής, διάρκεια ταξιδιού και ανάπαυσης των ζώων :

Είδη ζώων Χρόνος μεταφοράς (ώρες), πρώτη φάση μεταφοράς Ωριαία στάση για τάϊσμα και πότισμα Χρόνος μεταφοράς (ώρες), δεύτερη φάση μεταφοράς 24ωρη στάση σε εγκεκριμένο σημείο στάσης, με κωδικό έγκρισης
Ενήλικα βοοειδή 14 Στάση τουλάχιστον 1 ώρας για τάϊσμα και πότισμα. Τα ζώα παραμένουν επί του οχήματος. 14 Ξεφόρτωμα των ζώων για 24 ώρες για τάϊσμα, πότισμα και ανάπαυση.
Ενήλικα αιγοπρόβατα 14 Στάση τουλάχιστον 1 ώρας για τάϊσμα και πότισμα. Τα ζώα παραμένουν επί του οχήματος. 14 Ξεφόρτωμα των ζώων για 24 ώρες για τάϊσμα, πότισμα και ανάπαυση.
Μη απογαλακτισμένα αρνιά / ερίφια / χοιρίδια / μόσχοι 9 Στάση τουλάχιστον 1 ώρας για τάϊσμα και πότισμα. Τα ζώα παραμένουν επί του οχήματος. 9 Ξεφόρτωμα των ζώων για 24 ώρες για τάϊσμα, πότισμα και ανάπαυση.
Χοίροι Μέγιστη διάρκεια μεταφοράς 24 ώρες με συνεχή πρόσβαση σε νερό. 24
Ιπποειδή Μέγιστη διάρκεια μεταφοράς 24 ώρες, αλλά κάθε 8 ώρες διατίθεται στα ζώα τροφή και νερό. 24
Πουλερικά, οικόσιτα πτηνά και κουνέλια Ο μέγιστος χρόνος ταξιδιού είναι 12 ώρες. Αν η μεταφορά διαρκέσει περισσότερο από 12 ώρες η πρόσβαση σε νερό και τροφή είναι υποχρεωτική για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εξαιρούνται : οι νεοσσοί μιας ημέρας, για τους οποίους ο μέγιστος χρόνος ταξιδιού είναι 24 ώρες, χωρίς εκφόρτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά θα έχει ολοκληρωθεί σε 72 ώρες μετά τη γένησσή τους.

Μετά την 24ωρη στάση για την ανάπαυση, το πότισμα και το τάϊσμα των ζώων, τα ζώα μπορούν να συνεχίσουν, νέο κύκλο μεταφοράς, με διάρκεια που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς που συνδέει τακτικά και απευθείας δύο γεωγραφικά σημεία της Κοινότητας με τη βοήθεια οχημάτων που φορτώνονται στα πλοία χωρίς να εκφορτώνονται τα ζώα, πρέπει να προβλέπεται για τα ζώα, διάρκεια ανάπαυσης 12 ωρών μετά την εκφόρτωσή τους στο λιμένα προορισμού ή στην άμεση γειτονία του.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων