Διατάξεις που ισχύουν για όλα τα μεταφορικά μέσα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα μεταφορικά μέσα, τα κιβώτια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευστεί, συντηρηθεί και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε :

 1. να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους,
 2. τα ζώα να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες,
 3. να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται,
 4. να εμποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση των ζώων και να αντέχουν στις πιέσεις των μετακινήσεων,
 5. να εξασφαλίζεται διαρκώς η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα αέρα για το μεταφερόμενο είδος ζώων,
 6. να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα ώστε να είναι δυνατό να επιθεωρούνται τα ζώα και να τους παρέχονται φροντίδες,
 7. να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο,
 8. να διαθέτουν δάπεδο που ελαχιστοποιεί τη διαφυγή ούρων και περιττωμάτων,
 9. να παρέχουν επαρκή φωτισμό για την επιθεώρηση και την παροχή φροντίδων στα ζώα κατά την μεταφορά.
 • Στο εσωτερικό του διαμερίσματος των ζώων και σε κάθε επίπεδό του προβλέπεται επαρκής χώρος ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός επάνω από τα ζώα όταν αυτά βρίσκονται σε φυσική όρθια θέση χωρίς να εμποδίζονται σε καμμία περίπτωση οι φυσικές τους κινήσεις.
 1. ένδειξη ότι πρόκειται για άγρια, ανθρωποφόβα ή επικίνδυνα ζώα,
 2. γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής, νερού και τυχόν απαραίτητης ειδικής φροντίδας.
 • Τα χωρίσματα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν το βάρος των ζώων. Ο εξοπλισμός τους πρέπει να επιτρέπει τις ταχείες και εύκολες κινήσεις.
 • Χοιρίδια βάρους κάτω των 10 κιλών, αμνοί βάρους κάτω των 20 κιλών, μόσχοι ηλικίας κάτω των έξι μηνών και πουλάρια ηλικίας κάτω των τεσσάρων μηνών πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη στρωμνή ή ανάλογο υλικό το οποίο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη άνεση ανάλογα με το είδος, τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, τη διάρκεια της μεταφοράς και τις καιρικές συνθήκες. Το υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιττωμάτων.
 • Τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται ζώα πρέπει να φέρουν σαφή και ευανάγνωστη σήμανση με την οποία δηλώνεται η παρουσία ζώντων ζώων, εκτός αν τα ζώα μεταφέρονται σε κιβώτια με τη σήμανση.
 • Τα οδικά οχήματα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων