Θυσανόπτερα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα θυσανόπτερα κατά τη μετεμβρυακή τους εξέλιξη υφίστανται ατελή μεταμόρφωση. Είναι νεομετάβολα και κάποιες φορές ψευδομετάβολα. Η ατελής μορφή, η νύμφη (νεανίς), πριν μεταμορφωθεί σε ακμαίο υφίστανται 4 - 5 εκδύσεις, περνώντας στις αντίστοιχες νυμφικές ηλικίες. Είναι κατά κανόνα χερσαία. Πολλαπλασιάζονται κυρίως εγγενώς, με αμφιγονία, ενώ άλλοτε και παρθογενετικά. Συνήθως όμως είναι ωοτόκα. Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι φυτοφάγα, απαντώνται όμως και σαρκοφάγα. Ιδιαίτερη οικονομική σημασία από την τάξη των θυσανόπτερων παρουσιάζουν οι θρίπες.

Σχετικές σελίδες