Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Είναι στρεμματική ενίσχυση που δίνεται σε γεωργούς που παράγουν και παραδίδουν υπό προυποθέσεις βιομηχανική τομάτα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Τη συνδεδεμένη ενίσχυση δικαιούνται οι γεωργοί, οι οποίοι:

  • υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης
  • είναι μέλη αναγνωρισμένης Οργάνωσης ή Ομάδας Παραγωγών, ή μέλη άλλων Ο.Π. ή μεμονωμένοι γεωργοί συνεργαζόμενοι με τις Ο.Π.
  • συνάπτουν σύμβαση μέσω της Ο.Π. με εγκεκριμένο μεταποιητή (οι μεταποιητές εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
  • παραδίδουν κάθε έτος για μεταποίηση τουλάχιστον 4.000 κιλά τομάτες ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, οι οποίες ήταν επιλέξιμες

Η συνδεδεμένη ενίσχυση κλιμακώνεται, ανάλογαμε το ύψος των ποσοτήτων τομάτας που παραδίδονται για μεταποίηση προς το σύνολο της δηλωθείσας καλλιεργούμενης έκτασης τομάτας, σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:

  1. από 4.000 – 7.000 κιλά ανά στρέμμα και
  2. από 7.001 κιλά και άνω ανά στρέμμα

Η συνδεδεμένη ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. για παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
  2. εφόσον με ευθύνη της Ο.Π. δεν απεστάλησαν τα δικαιολογητικά
  3. σε γεωργούς που δεν έχουν υποβάλλει την ενιαία αίτηση.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι