Καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο εντάσσεται στα πλαίσια της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 33 €/τόνο αποξηραμένων χορτονομών και καταβάλλεται στις επιχειρήσεις μεταποίησης, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τους παραγωγούς χορτονομών που τους παραδίδουν α΄ ύλη. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης πριν από κάθε έξοδο από τις αποθήκες τους, των αφυδατωμένων χορτονομών ενημερώνουν εγγράφως τις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τους απαραίτητους ελέγχους και τη σχετική προβλεπόμενη δειγματοληψία.

Δικαιούχοι:Επιχειρήσεις μεταποίησης, για τις παραχθείσες αποξηραμένες χορτονομές που εξέρχονται από τις αποθήκες της και πληρούν κατά την έξοδό τους τις απαιτήσεις της διάθεσης σε εμπορία για τη διατροφή των ζώων.

Ημερομηνία αιτήσεων: τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας, η οποία αρχίζει από την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής: προκαταβολή ή πληρωμή υπολοίπου: εντός 45 ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο εξήλθε προϊόν από την επιχείρηση μεταποίησης.

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμών: 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.