Καλλιέργεια λαθουριού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καλλιέργεια λαθουριού

Το βρώσιμο λαθούρι [1] καλλιεργείται στην Ινδία και σε μικρή έκταση σε διάφορες περιοχές της Κ., Ν. και Α. Ευρώπης, της Ν. Αμερικής και στο Ιράν. Το κτηνοτροφικό, καλλιεργείται σε ορισμένες περιοχές της Ν. και Α. Ευρώπης, της Ν. Αφρικής και της Εγγύς Ανατολής. Στην Ελλάδα η καλλιέργεια του λαθουριού τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σημαντικά και καλλιεργείται κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας, όπου αντικαθιστά την καλλιέργεια του βίκου και άλλων ψυχανθών λόγω της καλύτερης προσαρμοστικότητάς του σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα. Τα είδη που καλλιεργούνται είναι το κτηνοτροφικό λαθούρι, κυρίως ως χορτοδοτικό και σε μικρή έκταση το βρώσιμο λαθούρι, κυρίως για την παραγωγή της φάβας.

Προετοιμασία εδάφους για καλλιέργεια λαθουριού

Στην καλλιέργεια του λαθουριού ο τρόπος προετοιμασίας του εδάφους είναι παρόμοιος με εκείνον του βίκου.

Δηλαδή αυτό περιλαμβάνει:

  • Όργωμα, το οποίο γίνεται συνήθως μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου ή μετά τη συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας. Όργωμα το καλοκαίρι, όταν ο αγρός είναι ελεύθερος από καλλιέργεια, δε συνιστάται γιατί το έδαφος είναι πολύ σκληρό, χάνεται και η ελάχιστη υγρασία του και επιπλέον προκαλείται φθορά στα γεωργικά μηχανήματα. Καλοκαιρινό όργωμα είναι ωφέλιμο όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια, με σκοπό να έρθουν τα υπόγεια αναπαραγωγικά τους όργανα στην επιφάνεια του εδάφους και να καταστραφούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.
  • Ψιλοχωμάτισμα του εδάφους με δισκοσβάρνα. Εάν μετά τη δισκοσβάρνα συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλοι βόλοι γίνεται μία επιπλέον κατεργασία με απλό καλλιεργητή ή με καλλιεργητή που συνοδεύεται από μικρό κύλινδρο για μικροϊσοπεδώσεις.

Η προετοιμασία του εδάφους για την καλλιέργεια του λαθουριού, όπως και για την καλλιέργεια του βίκου είναι παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζεται για τα χειμερινά σιτηρά.
Σπορά λαθουριού

Για την καλλιέργεια του λαθουριού καταλληλότερη εποχή σποράς θεωρείται το διάστημα μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου εξαρτάται από το μέγεθος του σπόρου και τον προορισμό της καλλιέργειας. Συνιστώνται 16-20kg σπόρου/στρ. για χορτοδοτική καλλιέργεια και 14-15kg σπόρου/στρ. για παραγωγή καρπού. Για διευκόλυνση της συγκομιδής του καρπού στην Ισπανία συνιστώνται 12,5kg σπόρου/στρ.

Σε ορισμένες χώρες για την υποστήριξη του λαθουριού και περιορισμό του πλαγιάσματος, χρησιμοποιείται σε ανάμιξη σπόρος κριθαριού σε ποσότητα 1,5-2kg/στρ. Εκτός από την αμιγή καλλιέργεια εφαρμόζεται και συγκαλλιέργεια με ένα χειμερινό σιτηρό, σε διάφορες αναλογίες σπόρων. Η σπορά γίνεται σε αποστάσεις 25cm μεταξύ των γραμμών με τις κοινές σπαρτικές μηχανές των χειμερινών σιτηρών. Συνιστάται ισοπέδωση του αγρού πριν τη σπορά, εάν είναι δυνατόν και κυλίνδρισμα αμέσως μετά τη σπορά για τον εύκολο και χωρίς απώλειες θερισμό.
Λίπανση και ζιζανιοκτονία

Πειραματικά δεδομένα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών έδειξαν ότι το λαθούρι αντιδρά μόνο στη φωσφορική λίπανση και συνιστώνται 6kg P2O5/στρ.

Για την καταπολέμηση των ζιζανίων χρησιμοποιούνται διάφορα ζιζανιοκτόνα.

Συγκομιδή λαθουριού

Η εποχή συγκομιδής της καλλιέργειας του λαθουριού για καρπό καθορίζεται από το κιτρινωπό χρώμα των περισσότερων λοβών και πριν αρχίσει το άνοιγμα των κατώτερων λοβών. Χρησιμοποιούνται δύο τρόποι συγκομιδής. Θερισμός των φυτών, παραμονής τους στην επιφάνενεια του αγρού για να αποξηρανθούν και στη συνέχεια αλωνισμός, ή θεριζοαλωνισμός με τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές των σιτηρών, μετά από κατάλληλη ρύθμιση.

Το στάδιο κοπής της χορτοδοτικής καλλιέργειας καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα του λαμβανόμενου χόρτου. Συγκομιδή στο στάδιο της άνθισης δίνει σανό καλής ποιότητας αλλά σε μικρή ποσότητα. Στην έναρξη της ωρίμανσης η ποιότητα είναι κατώτερη και η ποσότητα μειωμένη επειδή έχουν ξηραθεί τα φύλλα και τινάζονται κατά το θερισμό. Συνήθως η χορτοδοτική καλλιέργεια συγκομίζεται όταν οι κατώτεροι λοβοί έχουν πάρει το φυσικό τους μέγεθος και οι σπόροι τους βρίσκονται στο στάδιο της μαλακής ζύμης. Αυτό το στάδιο στη χώρα μας εντοπίζεται μέσα στο Μάιο.
Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. "Ειδική γεωργία, Σιτηρά και ψυχανθή", Δέσποινα Παπακώστα-Τασοπούλου, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.