Καλλιέργεια τριφυλλιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καλλιέργεια τριφυλλιού

Εκτός από μονοκαλλιέργεια τα τριφύλλια συγκαλλιεργούνται [1] και με διάφορα ετήσια ή πολυετή αγρωστώδη. Συνήθως ένα είδος τριφυλλιού συγκαλλιεργείται με ένα είδος αγρωστώδους. Σπανίως γίνεται συγκαλλιέργεια περισσοτέρων ειδών.

Τα τριφύλλια καλλιεργούνται περισσότερο για βόσκηση και λιγότερο για την παραγωγή χλωρού χόρτου, σανού, ενσιρώματος ή ως φυτά χλωράς λίπανσης. Παρ' όλο ότι είναι ετήσια ή βραχύβια πολυετή, οι φυτείες διατηρούνται για μακρά περίοδο λόγω της ικανότητας αυτοσποράς τους.

Στη χώρα μας οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με τριφύλλια είναι πολύ περιορισμένες, παρ' όλο ότι έρευνα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας έδειξε ότι πολλά από τα καλλιεργούμενα σε άλλες χώρες είδη, παρουσιάζουν καλή προσαρμοστικότητα και στη χώρα μας. Οι ποτιστικοί τεχνητοί λειμώνες είναι αντιοικονομικοί. Για την αύξηση όμως της παραγωγής χόρτου σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας, συνιστάται η εγκατάσταση τεχνητών λειμώνων είτε με ένα είδος τριφυλλιού ή με μίγματα αυτού με ετήσια αγρωστώδη.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι καλλιεργητικές τεχνικές για τα τέσσερα μεγαλύτερης σπουδαιότητας είδη για τον Ελληνικό χώρο.

Καλλιέργεια λειμώνιου τριφυλλιού

Καλλιέργεια έρποντος τριφυλλιού

Καλλιέργεια αλεξανδρινού τριφυλλιού

Καλλιέργεια περσικού τριφυλλιού

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. "Ειδική γεωργία, Σιτηρά και ψυχανθή", Δέσποινα Παπακώστα-Τασοπούλου, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.