Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Αιγοπρόβατα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο αιγοπροβατοτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:

 • Δηλώνει έναρξη της λειτουργίας της εκμετάλλευσης και ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
 • Τοποθετεί 2 ενώτια (σκουλαρίκια) σε κάθε ζώο που γεννιέται πριν συμπληρώσουν την ηλικία των 6 μηνών
 • Τοποθετεί 2 ενώτια σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για αναπαραγωγή ή πάχυνση σε άλλη εκμετάλλευση
 • Τοποθετεί ένα ενώτιο σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών που προορίζονται για σφαγή
 • Τοποθετεί 2 ενώτια σε κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα εντός 14 ημερών
 • Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας
 • Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο εκμετάλλευσης (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, σφαγές, αντικατάσταση ενωτίων κ.λπ.)
 • Κάνει απογραφή ζωικού κεφαλαίου κάθε Δεκέμβριο καταγράφοντας τα αποτελέσματα στο μητρώο εκμετάλλευσης και ενημερώνει την Κτηνιατρική Αρχή εντός 30 ημερών για τα αποτελέσματα της απογραφής
 • Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν στην εκμετάλλευση (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κλπ)
 • Όταν ένα ζώο μετακινείται συνοδεύεται από το υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την Κτηνιατρική Αρχή
 • Προσκομίζει κατά τους ελέγχους τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν τα οποία οφείλει να διατηρεί για τουλάχιστον 3 χρόνια