Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Χοίροι

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο χοιροτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:

  • Δηλώνει έναρξη της λειτουργίας της εκμετάλλευσης και ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
  • Τοποθετεί ενώτια στα ζώα πριν τη μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση
  • Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή αφαίρεση ενωτίων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κτηνιατρικής Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας
  • Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο της εκμετάλλευσης (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, σφαγές, αντικατάσταση ενωτίου κ.λπ.)
  • Δηλώνει στην Κτηνιατρική Αρχή όλες τις μεταβολές (θανάτους, σφαγές, μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση κ.λπ.)εντός 7 ημερών
  • Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις κινήσεις ζώων (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ).
  • Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις μεταβολές (συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής λειτουργίας) που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα μεταβολών.
  • Προσκομίζει κατά τους ελέγχους τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν τα οποία οφείλει να διατηρεί για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Χοιροστάσια

Τα χοιροστάσια στα οποία εκτρέφονται από 6 χοίροι ή 5 χοιρομητέρες με τα χοιρίδια τους και πάνω πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Χοιροστάσια κατασκευασμένα πριν από 1-1-2003
Κατά κατηγορία ζώων (κιλά) Ελάχιστη επιφάνεια συνολικού δαπέδου (m2) / ζώο
0 - 10 0,15
10 - 20 0,20
20 - 30 0,30
30 - 50 0,40
50 - 85 0,55
85 - 110 0,65
110 και άνω 1,00
Απαγορεύεται η πρόσδεση ζώων
Χοιροστάσια κατασκευασμένα μετά από 1-1-2003
Κατηγορία ζώων Ελεύθερος χώρος δαπέδου
Μικρά θηλυκά ζώα μετά την οχεία, σε ομάδες Αριθμός ζώων στην ομάδα Ελάχιστο συνολικό δάπεδο (m2) Ελάχιστο συμπαγές δάπεδο (m2)
6 - 40 1,54 0,95
< 6 1,80 0,95
> 40 1,48 0,95
Χοιρομητέρες σε ομάδες
6 - 40 2,25 1,30
< 6 2,475 1,30
> 40 2,025 1,30
Θηλυκά αναπαραγωγής - ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών
> 6 2,80 (μήκος μικρής διάστασης κελιού)
< 6 2,40 (μήκος μικρής διάστασης κελιού)
Κάπροι σε ατομικά κελιά 6
Κάπροι σε ατομικά κελιά και χώρος οχείας 10
Σχαρωτά δάπεδα από σκυρόδεμα
Κατηγορία ζώων Ελάχιστο πλάτος δοκίδων (mm) Μέγιστο πλάτος διάκενων (mm)
Χοιρίδια 50 11
Απογαλακτισμένα 50 14
Χοίροι αναπαραγωγής 80 18
Θηλυκά μετά την οχεία 80 20

*Η χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού είναι υποχρεωτική.