Κατατάξη έργων ΑΠΕ σε κατηγορίες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η κατηγοριοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) γίνεται όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Είδος έργου ή δραστηριότητας Κατηγορία πρώτη Κατηγορία δεύτερη Παρατηρήσεις
Α1 Α2 Β3 Β4
Ηλεκτροπαραγωγή από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια (πλην Φωτοβολταϊκών) Ρ > 40 MW 5 MW - 40 MW P < 5 MW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ. Η υποκατηγορία συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος) αν είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου
Ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά συστήματα P = 2 MW α) 20 kW έως 2 MW εφόσον βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. β) < 2 MW εφόσον βρίσκεται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, κλπ. ως άνω
Ηλεκτροπαραγωγή από Γεωθερμική Ενέργεια ή χρήση Βιομάζας P > 30 MW 1 - 30 MW P < 1 MW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ. Η υποκατηγορία συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος) αν είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου
Γεωθερμικές γεωτρήσεις Υψηλής ενθαλπίας Μέσης ενθαλπίας Χαμηλής ενθαλπίας
Υδροηλεκτρικά έργα Με ταμιευτήρα Τ > 106 m3 ή αγωγό εκτροπής >= 1000 m, είτε με ισχύ 8 MW < = P < =15 MW Τα υπόλοιπα εκτός των υποκατηγοριών Α1, Β3 Χωρίς ταμιευτήρα (μόνο έργο υδροληψίας μεγίστου ύψους 2m ) και με αγωγό εκτροπής < 1000m και ισχύος P < 1 MW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ. Η υποκατηγορία συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος) αν είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου
Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας > = 150 kV < 150 kV και ≥ 50 kV
Υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους, γραμμών μεταφοράς (Υποσταθμοί ανοιχτού τύπου) & (Υποσταθμοί κλειστού τύπου) ≥ 400 kV < 400kV και ≥ 150kV ≥ 150 kV
Δημοτικές και κοινοτικές οδοί εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών Το σύνολο
Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης Το σύνολο
Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις ή προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες Το σύνολο

Σχετικές σελίδες