Κλάδεμα μπανανιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κλάδεμα μπανανιάς

Το κλάδεμα συνίσταται στην αφαίρεση παραφυάδων με σκοπό να παραμείνει το μητρικό φυτό και ένα θυγατρικό. Για τη διατήρηση της παραπάνω διαμόρφωσης απαιτείται τακτικός έλεγχος και άμεση αφαίρεση των παραφυάδων. Σημαντικό επίσης είναι να απομακρύνονται τα φύλλα που ακουμπούν στους καρπούς προκειμένου να μην δημιουργούν πληγές.[1] Για την καταστροφή των ανεπιθύμητων παραφυάδων χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι. Κατά την πρώτη μέθοδο η παραφυάδα αποκόπτεται και απομακρύνεται από το μητρικό φυτό, κατά δε τη δεύτερη η παραφυάδα κόβεται στην επιφάνεια του εδάφους και το εγκάρσιο τμήμα απομακρύνεται με τη βοήθεια ειδικού μαχαιριού. Όταν αυτό δεν επαρκεί, στην κοιλότητα ρίχνεται φωτιστικό πετρέλαιο. Επιτυχή είναι και τα αποτελέσματα με την εφαρμογή δια ψεκασμού 2,4 - D και 2,4,5 - Τ. Οι παραφυάδες δεν πρέπει να αφήνονται να μεγαλώσουν πολύ πριν αποκοπούν, επομένως τακτικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται κάθε 6-8 εβδομάδες.[2]

Βιβλιογραφία

  1. Υποτροφικά φυτά.
  2. Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.