Κυριότερες ποικιλίες σκληρού σιταριού για τις θερμότερες περιοχές

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για εδάφη μέτριας γονιμότητας με χαμηλή υγρασία:

Ηλέκτρα (Γ-58128)

Για τη δημιουργία της ποικιλίας [1] αυτής χρησιμοποιήθηκαν ξένες ποικιλίες και η "Λήμνος". Στάχυς με μαύρα άγανα, καρπός λευκός, στέλεχος μέτριου ύψους. Έχει μέτρια αντοχή στο πλάγιασμα, καλή αντοχή στις σκωριάσεις, είναι πρώιμη, άριστη ποιοτικά και πολύ αποδοτική.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Σαπφώ (Γ-05000)

Πρόκειται για νέα ποικιλία [1] με στάχυ ωχροκόκκινο, ωχροκόκκινα άγανα και λευκό καρπό μέτριου μεγέθους. Το στέλεχός της είναι χαμηλό με μέτριο αδέλφωμα. Είναι πρώιμη ποικιλία, με μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα και μέτρια στους παγετούς και τις σκωριάσεις. Έχει καλή παραγωγικότητα και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Για εδάφη γόνιμα με επάρκεια νερού:

Cocorit

Είναι ποικιλία [1] μεξικανικής προέλευσης. Στάχυς και άγανα είναι λευκά, ο καρπός λευκός κι είναι ανθεκτική ποικιλία στο τίναγμα με στέλεχος χαμηλό. Έχει μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα και μέτρια αντοχή στις σκωριάσεις. Είναι πρώιμη ποικιλία, μέτρια ποιοτικά και πολύ αποδοτική.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Capeiti

Είναι ποικιλία [1] Ιταλικής προέλευσης. Ο στάχυς και τα άγανα είναι λευκά, ο καρπός είναι λευκός και το στέλεχος χαμηλό. Έχει μεγάλη αντοχή στις σκωριάσεις και το πλάγιασμα, είναι καλή ποιοτικά και πολύ αποδοτική.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Γ-0367

Ο στάχυς σ' αυτήν την ποικιλία [1] είναι λευκός, τα άγανα μαύρα, ο καρπός μεγάλος και λευκός, το στέλεχος χαμηλό. Έχει καλή αντοχή στο πλάγιασμα και τις σκωριάσεις, είναι μεσοπρώιμη, πολύ καλή ποιοτικά και αποδοτική.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Σάρτη (Γ-58301/4542-1)

Ο στάχυς είναι λευκός σ' αυτήν την ποικιλία[1], με κατάμαυρα άγανα και λευκό καρπό, μεγάλου μεγέθους. Το στέλεχος είναι χαμηλό, με μέτριο αδέλφωμα. Πρόκειται για μεσοπρώιμη ποικιλία, με μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα, μέτρια στους παγετούς και τις σκωριάσεις και καλή στις άλλες ασθένειες. Πολύ παραγωγική ποικιλία και καλή ποιοτικά.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Σέλας (Γ-09673)

Ο στάχυς, τα άγανα και οι καρποί αυτής της ποικιλίας [1] είναι λευκού χρώματος. Το στέλεχος είναι χαμηλό, με μέτριο αδέλφωμα. Είναι πολύ πρώιμη, με μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα, μέτρια στους παγετούς και τις σκωριάσεις και ικανοποιητική στο ωίδιο. Είναι πολύ παραγωγική και καλή ποιοτικά.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Σάντα (Γ-04989)

Ο στάχυς είναι λευκός σ' αυτήν την ποικιλία[1], με μαύρα άγανα και καρπό λευκό, πολύ μεγάλου μεγέθους. Το στέλεχος είναι χαμηλό, με μέτριο αδέλφωμα. Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία (συνιστάται σε πρώιμες σπορές), με μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα και μέτρια στους παγετούς και τις σκωριάσεις. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία και καλή ποιοτικά.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.


Σκήτη (Γ-05738)

Ο στάχυς είναι λευκός, με ελαφρά κόκκινα άγανα, ο καρπός λευκός, μέτριου μεγέθους. Το στέλεχος είναι χαμηλό, με μέτριο αδέλφωμα. Πρόκειται για πρώιμη ποικιλία[1], με καλή αντοχή στο πλάγιασμα, μέτρια στους παγετούς και τις σκωριάσεις και καλή στις άλλες ασθένειες. Είναι πολύ παραγωγική και καλή ποιοτικά.Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.[1]

Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.