Λίπανση φιστικιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η φιστικιά έχει ανάγκη από ανόργανα στοιχεία και ιδιαίτερα είναι απαιτητική σε άζωτο (Ν), γι’ αυτό το άζωτο πρέπει να χορηγείται κάθε χρόνο. Σε δένδρα φιστικιάς που καρποφορούν κανονικά και με ισορροπημένη βλάστηση, η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των λιπαντικών στοιχείων που εκφράζονται σε μονάδες αζώτου, φωσφόρου και καλίου πρέπει να είναι 1:1:1. Σε δένδρα με ασθενέστερη βλάστηση, η σχέση μεταξύ των λιπαντικών στοιχείων που εκφράζονται σε μονάδες πρέπει να είναι 2:1:1. Σε έδαφος μέσης συστάσεως:

α) Άζωτο (Ν): Σε χωράφια ξηρικά εφαρμόζουμε ποσότητα 0,6–0,8 μονάδες κατά δένδρο, στα μέσα Φεβρουαρίου ενώ σε ποτιστικά ποσότητα 0,8–1,2 μονάδες κατά δένδρο, σε 3 δόσεις. Η 1η δόση γίνεται τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου (0,4– 0,6 μονάδες/δένδρο), η 2η δόση πραγματοποιείται τέλη Μαρτίου (0,2–0,3 μονάδες/δένδρο), η 3η δόση 10 έως 20 Ιουλίου (0,2–0,3 μονάδες/δένδρο). Ο τύπος του αζωτούχου λιπάσματος που χρησιμοποιείται πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την οξύτητα (pΗ) του εδάφους. Σε εδάφη με σαφώς αλκαλική αντίδραση χρησιμοποιούμε τη θειική αμμωνία (21–0–0). Σε ουδέτερα έως ελαφρώς αλκαλικά συνιστάται η νιτρική αμμωνία (33–0–0). Σε όξινα εδάφη συνιστάται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία (26–0–0). Οι νιτρικές μορφές αζώτου εφαρμόζονται κατά κανόνα 10–15 ημέρες αργότερα από τις αμμωνιακές.

β) Φώσφορος (P2O5): Ποσότητα 0,4 – 0,8 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο, κάθε 2 ή 3 χρόνια. Συνήθης χρόνος εφαρμογής είναι κατά το μήνα Νοέμβριο έως Δεκέμβριο. Συνηθέστερος τύπος λιπάσματος είναι το 0–20–0.

γ) Κάλιο(Κ2Ο): Ποσότητα 0,6–1,0 μονάδες καλίου ανά δένδρο, κάθε 2 χρόνια. Συνήθης χρόνος εφαρμογής είναι κατά το μήνα Νοέμβριο έως Δεκέμβριο. Συνηθέστερος τύπος λιπάσματος είναι το 0–0–48

δ) Βόριο (Β): Ποσότητα 150gr βόρακα ανά παραγωγικό δένδρο, κάθε 2–3 χρόνια. Συνήθης χρόνος εφαρμογής είναι κατά το μήνα Νοέμβριο έως Ιανουάριου.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Η καλλιέργεια της φιστικιάς στην περιοχή Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδος, πτυχιακή μελέτη του Κατσογιάννη Χρήστου, Ηράκλειο 2012.