Μέτρο 131 "Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα νεοεισαχθέντα στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εμπλέκει σημαντικό αριθμό γεωργών. Για τα πρότυπα αυτά, επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες υποχρεώσεις που οδηγούν σε μείωση του εισοδήματός τους, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν ενισχύσεις. Το μέτρο 131 θα καλύψει τμήμα των δαπανών και το διαφυγόν εισόδημα με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τήρηση των προτύπων αυτών.