Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο σε γεωργό που είναι εγκατεστημένος εντός του ίδιου κράτους μέλους, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης από υφιστάμενη κληρονομιά (κληρονομικής διαδοχής) ή αναμενόμενης κληρονομιάς. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς (κληρονομικής διαδοχής) ή αναμενόμενης κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο κράτος μέλος που έχουν θεσπιστεί τα δικαιώματα ενίσχυσης.
  • Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο εντός της ίδιας περιοχής ή μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους μέλους όπου η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά εκτάριο είναι η ίδια.

Όσα αναγράφηκαν παραπάνω παραπέμπουν στις σελίδες 42 και 43 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου