Μεταβατική περίοδος στη βιολογική γεωργία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ένας παραγωγός αγροτικών προϊόντων που παράγονται με συμβατικό τρόπο, ο οποίος επιθυμεί να καλλιεργήσει τα χωράφια του με βιολογικό τρόπο, πρέπει, για να ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης στη βιολογική γεωργία, να εφαρμόσει για τα αγροτεμάχια αυτά τις αρχές της βιολογικής γεωργίας για μία μεταβατική περίοδο που ονομάζεται περίοδος μετατροπής. Η περίοδος μετατροπής είναι διάρκειας τουλάχιστον:

  • δύο (2) ετών προ της σποράς για την περίπτωση ετήσιων καλλιεργειών,
  • δύο (2) ετών για την περίπτωση των λιβαδιών (ζωοτροφές) πριν την εκμετάλλευσή τους για παραγωγή ζωοτροφών
  • τριών (3) ετών πριν από την πρώτη συγκομιδή των προϊόντων στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών τουλάχιστον.

Ο Οργανισμός Ελέγχου μπορεί με την έγκριση της Αρμόδιας Ελέγχουσας Αρχής, να αποφασίσει την παράταση ή μείωση της χρονικής διάρκειας της μεταβατικής περιόδου, σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προγενέστερη χρήση των αγροτεμαχίων. Πρέπει δηλαδή ο παραγωγός να αποδείξει ότι για τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον πριν την πρώτη συγκομιδή ότι δεν είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ως προς το βιολογικό τρόπο παραγωγής.