Νομικό πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Νομικό πλαίσιο μέτρου 1.1: "Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριότητων"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 1.2: "Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 1.3: "Επενδύσεις επι αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 1.4: "Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 1.5: "Κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για τη διαχείριση του στόλου"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 2.1: "Υδατοκαλλιέργεια"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 2.2: "Αλιεία εσωτερικών υδάτων"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 2.3: "Μεταποίηση και εμπορία ιχθύων"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 3.1: "Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος)"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 3.2: "Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 3.3: "Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 3.4: "Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 3.5: "Πιλοτικά Σχέδια"

Νομικό πλαίσιο μέτρου 4.1: "Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών"