Νομοθεσία-ανακοινώσεις φυτοπροστασίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Νομοθεσία

  • Το Προεδρικό Διάταγμα 205/2001 για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα I, IA και IB.
  • Ο νόμος 2538/97 και η τροποποίηση του νόμου 2538/97 (ΦΕΚ 242/1-12-97) για προσωρινές εγκρίσεις σε σκευάσματα που περιέχουν δραστικά συστατικά μη εγκεκριμένα στη χώρα μας αλλά εγκεκριμένα σε 2 τουλάχιστον Ευρωπαϊκές χώρες (εκ των οποίων η μία Μεσογειακή).
  • Καν. 1107 της 21/10/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Ανακοινώσεις

Σύνδεσμοι