Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης λειτουργεί συμβουλευτικά προς τους χειριστές των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, ώστε να τους βοηθήσει να συμπληρώνουν τα κατάλληλα πεδία της φόρμας ανάλογα με την περίπτωση.

 • Η ενότητα των στοιχείων δήλωσης περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
 1. Γεν. Στοιχεία Αγρότη / Κατόχου Αγροτ. Εκμετάλλευσης / Νομ. Εκπροσώπου
 2. Μόνιμη Κατοικία
 3. Άλλα στοιχεία
 4. Στοιχεία έδρας εκμετάλλευσης
 5. Τραπεζικά Στοιχεία
 6. Τρόπος Προκαταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς ΕΛΓΑ
 7. Συμμετοχή σε μέτρα και Παράλληλες Δράσεις
 8. Συμμετοχή σε προγράμματα και φορές
 • Η ενότητα του Φυτικού Κεφαλαίου περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
 1. Αγροτεμάχια
 2. Χαρτογραφικό Υπόβαθρο
 3. Συνιδιοκτησία - Επιπλέον Ιδιότητες Αγροτεμαχίων
 4. Ιδιοκτησία
 5. Παράλληλες Δράσεις
 6. Φυτικό Κεφάλαιο -Καλλιέργειες
 • Η ενότητα του ζωικού κεφαλαίου χωρίζεται σε δύο υποενότητες:
 1. Σταβλικές Εγκαταστάσεις
 2. Ζωικό Κεφάλαιο
 • Η ενότητα των Γενικών Στοιχείων περιέχει τις εξής υποενότητες:
 1. Γενικά Στοιχεία Εκμετάλλευσης
 2. Δικαιολογητικά
 3. Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
 • Στην φόρμα των Δικαιωμάτων αναγράφονται τα δικαιώματα του δικαιούχου-κατόχου δικαιωμάτων και ο οποίος κάτοχος καθίσταται υποψήφιος για την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης και η ενεργοποίηση των οποίων γίνεται με την υποβολή της ενιαίας αίτησης στην βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ .
 • Ως Εξισωτική Αποζημίωση ορίζεται η ειδική αποζημίωση που χορηγείται σε γεωργούς μειονεκτικών περιοχών. Η αποζημίωση χορηγείται εάν οι γεωργοί καλλιεργούν μια ελάχιστη γεωργική έκταση, αναλαμβάνουν την δέσμευση να συνεχίσουν την γεωργική δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη και χρησιμοποιούν συνήθεις καλές γεωργικές πρακτικές.
 • Στην ενότητα Διαχείριση εγγράφων περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση.
 • Στην ενότητα Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνονται όλα τα πεδία που συμπληρώνονται με τα στοιχεία του παραγωγού προκειμένου να εγγραφεί στο μητρώο.
 • Τέλος, στις αγροτικές ενισχύσεις γίνεται περιγραφή όλων των ενισχύσεων που αφορούν γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα.