Πίνακας πρόσθετων ουσιών για μαρμελάδες και ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών και κρέμα κάστανου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αριθμός Ε και όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg / l ή mg / kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί / εξαιρέσεις
Ομάδα IV Πολυόλες quantum satis (a) μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 100 Κουρκουμίνη quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 104 Κίτρινο κινολίνης 100 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 110 Κίτρινο Sunset, FCF / Κιτρινοπορτοκαλί S 100 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 124 Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A 100 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 140 Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 142 Πράσινο S 100 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
E 160a Καροτένια quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
E 160c Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
E 160d Λυκοπένιο 10 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
E 161b Λουτεΐνη 100 (31) εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
Ε 163 Ανθοκυανίνες quantum satis εκτός από κρέμα κάστανου
E 200 – 213 Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα, βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα 1000 (1) (2) μόνο προϊόντα για επάλειψη με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, mermeladas
E 210 – 213 Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα 500 (1) (2) μόνο προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, mermeladas mermeladas
E 220 – 228 Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα 50 (3)
E 220 – 228 Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα 100 (3) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών από φρούτα επεξερασμένα με θειώδη
Ε 270 Γαλακτικό οξύ quantum satis
Ε 296 Μηλικό οξύ quantum satis
Ε 300 Ασκορβικό οξύ quantum satis
Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο quantum satis
Ε 330 Κιτρικό οξύ quantum satis
Ε 350 Μηλικά άλατα του νατρίου quantum satis
Ε 331 Κιτρικά άλατα του νατρίου quantum satis
Ε 333 Κιτρικά άλατα του ασβεστίου quantum satis
Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(–) quantum satis
Ε 335 Τρυγικά άλατα του νατρίου quantum satis
E 400 – 404 Αλγινικό οξύ – αλγινικά 10 000 (32)
Ε 406 Άγαρ 10000 (32)
Ε 407 Καραγενάνη 10000 (32)
Ε 410 Κόμμι χαρουπιών 10000 (32)
Ε 412 Κόμμι γκουάρ 10000 (32)
Ε 415 Κόμμι ξανθάνης 10000 (32)
Ε 418 Κόμμι τζελάν 10000 (32)
Ε 440 Πηκτίνες quantum satis
Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 493 Μονολαυρική σορβιτάνη 25 μόνο μαρμελάδες ζελέ
Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο quantum satis
Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου quantum satis
Ε 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 10
Ε 950 Ακεσουλφάμη Κ 1000 μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 951 Ασπαρτάμη 1000 μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 952 Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του 1000 (51) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 954 Σακχαρίνες 200 (52) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 955 Σουκραλόζη 400 μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC 50 μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC 5 μόνο ζελέφρούτων ως ενισχυτικό γεύσης
Ε 961 Νεοτάμη 32 μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία
Ε 962 Άλας ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης 1000 (11)β (49) (50) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία

(a) Η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

(1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

(2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.

(3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO 2 και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO2 μικρότερη ή ίση προς 10 mg / kg ή 10 mg / l θεωρείται ως μη υπάρχουσα.

(11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης Κ είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.

(49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης Κ (E 950).

(50): @εν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.

(51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.

(52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.

(31): Το ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d και E 161b.

(32): Το ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 400 – 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 και E 418.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία