Πλαίσιο ορθής πρακτικής για τη χρήση των αντιμικροβιακών στα παραγωγικά ζώα εντός ΕΕ - αποτελεσματική χορήγηση ενός φαρμάκου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η επιτυχής θεραπεία εξαρτάται από την ορθή χορήγηση του αντιμικροβιακού σε συνδυασμό με τη χορήγηση της σωστής ποσότητας, για το αναγκαίο χρονικό διάστημα. Η δοσολογία του αντιμικροβιακού φαρμάκου έχει δοκιμαστεί εκτενώς από την εταιρεία που έχει κάνει αίτηση για την έκδοση άδειας. Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η χορηγούμενη δόση είναι επαρκής για την παραμονή της κατάλληλης ποσότητας αντιμικροβιακού στην περιοχή της λοίμωξης για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ανάρρωση του ζώου από τη νόσο.

Η επαναλαμβανόμενη χορήγηση μπορεί να είναι αναγκαία για την επίτευξη της κλινικής ίασης. Στην ιατρική αυτό επιτυγχάνεται μέσω, για παράδειγμα, της λήψης ενός δισκίου τρεις φορές την ημέρα επί επτά ημέρες. Για τα ζώα, ισχύει η ίδια αρχή. Όπως και με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, το φύλλο οδηγιών περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάλληλη και ασφαλή χρήση και αποθήκευση.

Ανώτατο όριο καταλοίπων

Για τα ζώα παραγωγής τροφίμων, απαιτούνται μελέτες που δεικνύουν πόσο γρήγορα τα κατάλοιπα του φαρμάκου αποβάλλονται από το ζώο. Τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) ορίστηκαν για τον καθορισμό ενός μέγιστου ορίου αντιμικροβιακού που μπορεί να παραμείνει στο ζώο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές του προϊόντος που παράγει.

Ο χρόνος αναμονής (ο χρόνος μεταξύ χορήγησης του φαρμάκου και σφαγής ή λήψης του παραγόμενου προϊόντος, π.χ. γάλα ή αυγά), έχει καθοριστεί για να διασφαλιστεί ότι τυχόν εναπομείναντα κατάλοιπα είναι χαμηλότερα από το ΑΟΚ. Στο σύστημα έχουν προβλεφθεί τεράστια περιθώρια ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Πλαίσιο ορθής πρακτικής για τη χρήση των αντιμικροβιακών στα παραγωγικά ζώα εντός ΕΕ", European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals