Ποικιλία Αλέξανδρος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Η ποικιλία ρυζιού Αλέξανδρος περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ύψος: 80-85 εκ.
 • Φόβη: Μήκος 19-21 εκ., κρεμάμενηδιακλαδισμένη
 • Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη ποικιλία τύπου Indica (Μήκος 7,0 χιλ., Σχέση

μήκος/πλάτος 3,1)

Αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά

 • Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμη (βλαστική περίοδος 140 ημέρες)
 • Αδέλφωμα: Μέτριο
 • Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Μέτρια ανθεκτική
 • Βάρος 1000 σπόρων: 29 γρ.

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά

 • Απόδοση στο μύλο συνολική: 69%
 • Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
 • Κρυσταλλότητα κόκκων: 80%
 • Αμυλόζη: 24-25%
 • Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiling)