Ποικιλία Αξιός

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Η ποικιλία ρυζιού Αξιός περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ύψος: 105-115 εκ.
 • Φόβη: Μήκος 19 εκ., ημιόρθια διακλαδισμένη
 • Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη (Μήκος 6,7 χιλ. Σχέση μήκος/πλάτος 2,4)

Αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά

 • Χρόνος σποράς-ωρίμασης: 128 ημέρες
 • Αδέλφωμα: Μέτριο
 • Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
 • Βάρος 1000 σπόρων: 43 γρ.

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά

 • Απόδοση στο μύλο συνολική: 65%
 • Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 55%
 • Κρυσταλλότητα κόκκων: 0%
 • Αμυλόζη: 16-17% (τύπος Japonica)
 • Ποιότητα: Μέτρια