Ποικιλία Δήμητρα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Η ποικιλία ρυζιού Δήμητρα περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ύψος: 87-92 εκ.
 • Φόβη: Μήκος 16-18 εκ., ημιόρθια συμπαγής
 • Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη ποικιλία τύπου Japonica (Μήκος 6,3 χιλ., Σχέση μήκος/πλάτος 2,4)

Αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά

 • Πρωιμότητα: Πρώιμη (βλαστική περίοδος 133 ημέρες)
 • Αδέλφωμα: Μέτριο
 • Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
 • Βάρος 1000 σπόρων: 33 γρ.

Ποιοτικά - τεχνολογικά χαρακτηριστικά

 • Απόδοση στο μύλο συνολική: 69%
 • Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
 • Κρυσταλλότητα κόκκων: 80%
 • Αμυλόζη: 18-19%
 • Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiling)