Ποικιλίες καστανιάς είδους Castanea sativa

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Comballe

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, κοντό έως επίμηκες, μέγεθος μέτριο έως μεγαλό και χρώμα βαθύ κάστανο, με ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 20%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί σε μικρό βάθος στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 έως 2 καρπούς.

Sardonne

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, επίμηκες έως κοντό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα καστανοκόκκινο με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 15%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως καθέ εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 2 καρπούς.

Marron d'Olargues

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, επίμηκες, μέγεθος μέτριο και χρώμα καστανοκόκκινο με ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 15%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά συχνά και 2 καπούς.

Rousse de Nay

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό έως επίμηκες, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα λαμπρό κόκκινο με πολύ ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι αρκετά λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 30%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί αρκετά βαθιά στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως καθέ εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά συχνά και 2 καρπούς.

Belle Epine

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες, μέγεθος μεγάλο και χρώμα λαμπρό κόκκινο. Το περικάρπιο είναι χονδρό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 10%. Η επιδερμίδα του σπέρματος αποχωρίζεται εύκολα. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 2 καρπούς.

Marron de Laguepie

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό έως τριγωνικό ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα λαμπρό κόκκινο. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 25%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί βαθιά στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς. Η ποικιλία αυτή με βάση τα καρπολογικά της χαρακτηριστικά ανήκει στην ομάδα των καστάνων, η δε λέξη Marron αναφέρεται αποκλειστικά στην εμπορική της ονομασία.

Marron de Lyon

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες ή σφαιρικό ή ακανόνιστο, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα ελκυστικό , λαμπρό καστανοκόκκινο, με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 20%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο έως μέτρια στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 καρπό. Η λέξη Marron αναφέρεται αποκλειστικά στην εμπορική της ονομασία.

Marron de Redon

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες ή σφαιρικό ή ακανόνιστο μέγεθος μέτριο έως πολύ μεγάλο και χρώμα κόκκινο με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμωνν καρπών πάνω από 30%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 καρπό. Η λέξη Marron αναφέρεται αποκλειστικά στην εμπορική της ονομασία.

Bouche Rouge

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, μέγεθος μεγάλο και χρώμα ελκυστικό κοκκινωπό. Το περικάρπιο είναι μέτρια χονδρό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 10%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 έως 3 καρπούς.

Marron du Var

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό ή τριγωνικό ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα καστανοκόκκινο με ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Το ποσοστό των πολύσπερμων καρπών είναι μικρό στους καρπούς με μέσο μέγεθος και ψηλό στους μεγάλους. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 καρπούς, αλλά μερικές φορές 3 ή και 1.

Βολιώτικη

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό ή τριγωνικό ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα καστανό. Το περικάρπιο είναι χονδρό. Η επιδερμίδα του σπέρματος είναι στυφή και εισχωρεί βαθιά στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 έως 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1. Κατάλληλη για βραστά κάστανα.

Κρητικά

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα κοκκινωπό με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό και αποχωρίζεται εύκολα από τη ψίχα. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις αβαθείς πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 1 έως 2 καρπούς. Κατάλληλη για ψητά κάστανα.

[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.