Ποικιλίες καστανιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ποικιλίες καστανιάς είδους Castanea mollissima

Abundance

Η ποικιλία αυτή είναι πολύ ελκυστική σε εμφάνιση. Ο καρπός της έχει χρώμα βαθύ καστανό και η επιφάνειά του καλύπτεται από λίγο χνούδι. Η ψίχα έχει εκλεκτή γεύση και η επιδερμίδα του, που την περιβάλλει, αποχωρίζεται εύκολα. Έχει το μειόνεκτημα να παράγει μικρότερους σε μέγεθος καρπούς, όταν τα δέντρα μεγαλώσουν αρκετά.

Crane

Ο καρπός της έχει χρώμα σκούρο κόκκινο, μεγάλη ουλή και δε φέρει χνούδι. Θεωρείται ποικιλία γευστική και εκλεκτής ποιότητας. 1kg καρπών αντιστοιχούν περίπου 65 καρποί. Είναι ανθεκτική στο μύκητα Endothia parasitica.

Eaton

Ο καρπός της είναι γευστικός και πολύ γλυκός. Ωριμάζει δύο εβδομάδες νωρίτερα από τις Nanking, Orrin, Crane. 1kg καρπών αντιστοιχούν περίπου 60-80 καρποί. Καλλιεργείται και σαν καλλωπιστικό φυτό. Θεωρείται ανθεκτική στο μύκητα Endothia parasitica.

Nanking

Ο καρπός της έχει χρώμα σκούρο μαύρο. Θεωρείται ποικιλία πολύ παραγωγική και εκλεκτής ποιότητας. Μπαίνει από το δεύτερο χρώμα σε καρποφορία. 1kg καρπών αντιστοιχούν περίπου 60-70 καρποί. Θεωρείται ποικιλία ανθεκτική στο μύκητα Endothia parasitica.

Orrin

Ο καρπός της έχει χρώμα στιλπνό, σκουρό κόκκινο και φέρει λίγο χνούδι στην κορυφή. Η ουλή του καρπού έχει ανοιχτότερο χρώμα από το κέλυφος και σχετικά μικρή σε σχέση με το μέγεθός του και προσδίνει σ' αυτόν διακριτική εμφάνιση. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Ωριμάζει λίγες ημέρες νωρίτερα από την Nanking. 1kg καρπών αντιστοιχούν περίπου 65 καρποί. Σαν δέντρο χαρακτηρίζεται από ορθόκλαδη βλάστηση. Θεωρείται ανθεκτική στο μύκητα Endothia parasitica.

Sleeping Giant

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και καλή εμφάνιση. Χαρακτηρίζεται από σταθερότητα παραγωγής μεγάλων καρπών. 1kg καρπών αντιστοιχούν περίπου 80 καρποί. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή, με μεγάλα και γυαλιστερά φύλλα στην πάνω επιφάνεια. Θεωρείται ανθεκτική στο μύκητα Endothia parasitica.

[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Ποικιλίες καστανιάς είδους Castanea sativa

Comballe

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, κοντό έως επίμηκες, μέγεθος μέτριο έως μεγαλό και χρώμα βαθύ κάστανο, με ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 20%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί σε μικρό βάθος στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 έως 2 καρπούς.

Sardonne

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, επίμηκες έως κοντό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα καστανοκόκκινο με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 15%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως καθέ εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 2 καρπούς.

Marron d'Olargues

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, επίμηκες, μέγεθος μέτριο και χρώμα καστανοκόκκινο με ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 15%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά συχνά και 2 καπούς.

Rousse de Nay

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό έως επίμηκες, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα λαμπρό κόκκινο με πολύ ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι αρκετά λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 30%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί αρκετά βαθιά στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως καθέ εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά συχνά και 2 καρπούς.

Belle Epine

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες, μέγεθος μεγάλο και χρώμα λαμπρό κόκκινο. Το περικάρπιο είναι χονδρό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 10%. Η επιδερμίδα του σπέρματος αποχωρίζεται εύκολα. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 2 καρπούς.

Marron de Laguepie

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό έως τριγωνικό ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα λαμπρό κόκκινο. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 25%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί βαθιά στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς. Η ποικιλία αυτή με βάση τα καρπολογικά της χαρακτηριστικά ανήκει στην ομάδα των καστάνων, η δε λέξη Marron αναφέρεται αποκλειστικά στην εμπορική της ονομασία.

Marron de Lyon

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες ή σφαιρικό ή ακανόνιστο, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα ελκυστικό , λαμπρό καστανοκόκκινο, με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 20%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο έως μέτρια στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 καρπό. Η λέξη Marron αναφέρεται αποκλειστικά στην εμπορική της ονομασία.

Marron de Redon

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες ή σφαιρικό ή ακανόνιστο μέγεθος μέτριο έως πολύ μεγάλο και χρώμα κόκκινο με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Ποσοστό πολύσπερμωνν καρπών πάνω από 30%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 καρπό. Η λέξη Marron αναφέρεται αποκλειστικά στην εμπορική της ονομασία.

Bouche Rouge

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό, μέγεθος μεγάλο και χρώμα ελκυστικό κοκκινωπό. Το περικάρπιο είναι μέτρια χονδρό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 10%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 έως 3 καρπούς.

Marron du Var

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό ή τριγωνικό ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα καστανοκόκκινο με ευκρινείς ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό. Το ποσοστό των πολύσπερμων καρπών είναι μικρό στους καρπούς με μέσο μέγεθος και ψηλό στους μεγάλους. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 καρπούς, αλλά μερικές φορές 3 ή και 1.

Βολιώτικη

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό ή τριγωνικό ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα καστανό. Το περικάρπιο είναι χονδρό. Η επιδερμίδα του σπέρματος είναι στυφή και εισχωρεί βαθιά στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2 έως 3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1. Κατάλληλη για βραστά κάστανα.

Κρητικά

Ο καρπός της έχει σχήμα ελλειπτικό επίμηκες ή σφαιρικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα κοκκινωπό με ραβδώσεις. Το περικάρπιο είναι λεπτό και αποχωρίζεται εύκολα από τη ψίχα. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις αβαθείς πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 1 έως 2 καρπούς. Κατάλληλη για ψητά κάστανα.

[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Ευρω-Ιαπωνικά υβρίδια

Marigoule

O καρπός του έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό ή ελλειπτικό τριγωνικό, μέγεθος μέτριο έως πολύ μεγάλο και χρώμα βαθύ κόκκινο. Το περικάρπιο είναι χοντρό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 5%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς.

Maraval 74

Οι καρποί μέτριου ως μεγάλου μεγέθους, σχήματος τριγωνικού ως ελλειπτικού – τριγωνικού με μεγάλη ουλή και χρώματος λαμπερού καστανοκόκκινου, προσφέρονται τόσο για νωπή κατανάλωση όσο και για μεταποίηση. Είναι απαιτητική ως προς το κλίμα, το έδαφος και τις καλλιεργητικές φροντίδες. Κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2-3 καρπούς.

Precoce Migoule

Ο καρπός του έχει σχήμα ελλειπτικό τριγωνικό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα ελκυστικό κόκκινο. Το περικάρπιο είναι αρκετά χονδρό. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 20%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2-3 καρπούς, αλλά μερικές φορές και 1 καρπό.

Bournette

O καρπός του έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό, μέγεθος μέτριο έως μεγάλο και χρώμα ανοιχτό καστανό με ραβδώσεις. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 5%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο ή και καθόλου στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 2-3 καρπούς.

Maraval 07

O καρπός του έχει σχήμα ελλειπτικό κοντό ή ελλειπτικό τριγωνικό, μέγεθος μεγάλο έως πολύ μεγάλο και χρώμα λαμπρό κοκκινωπό. Το περικάρπιο είναι μέτριο σε πάχος. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών κάτω από 5%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς.

Vignols 43

Οι καρποί αυτής της ποικιλίας καστανιάς είναι μεγάλου ως πολύ μεγάλου μεγέθους, χρώματος σκούρου κοκκινωπού και ελλειπτικού – τριγωνικού σχήματος. Λόγω πρωιμότητας προσφέρεται για νωπή κατανάλωση. Ποσοστό πολύσπερμων καρπών πάνω από 20%. Η επιδερμίδα του σπέρματος εισχωρεί λίγο έως πολύ λίγο στις πτυχές του σπέρματος. Συνήθως κάθε εχινώδες περίβλημα περικλείει 3 καρπούς.


[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.