Ποικιλίες κριθαριού βυνοποιΐας για θερμότερες περιοχές

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Beka (ΥΓ-3335)

Είναι ποικιλία γαλλικής προέλευσης. Είναι δίστοιχη, με χαλαρό στάχυ και βραχύ στέλεχος. Παρουσιάζει μέτριο αδέλφωμα, μικρή αντοχή στον παγετό. Πρόκειται για πρώιμη ποικιλία κριθαριού, κατάλληλη για όψιμες φθινοπωρινές σπορές. Είναι αποδοτική σε χωράφια γόνιμα και μεσογόνιμα.Clipper (ΥΓ-5753)

Η ποικιλία αυτή είνα αυστραλιανής προέλευσης. Είναι δίστοιχη, με μετρίως συμπαγή στάχυ και βραχύ στέλεχος. Παρουσιάζει καλό αδέλφωμα, μέτρια αντοχή στο πλάγιασμα, καλή αντοχή στις ασθένειες, μικρή αντοχή στον παγετό. Είναι πρώιμη ποικιλία κριθαριού, κατάλληλη και για όψιμες σπορές. Είναι αποδοτική σε χωράφια γόνιμα και μεσογόνιμα.