Ποικιλίες λωτού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Hachiya

Ποικιλία λωτού Hachiya

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί. Η σάρκα είναι πορτοκαλί και γλυκιά. Ωριμάζει στις αρχές Νοεμβρίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και καλής παραγωγικότητας. Σχηματίζει μόνο θηλυκά άνθη. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση σε ψύξη και κατάλληλη για αποξήρανση. Ο καρπός της κατά τη συγκομιδή είναι σκληρός και μη φαγώσιμος. Οι καρποί τρώγονται μόνον όταν η σάρκα τους μαλακώσει. Θεωρείται μια από τις καλύτερες εμπορικές ποικιλίες. Δεν χρειάζεται επικονίαση. Κατάγεται πιθανόν από την Ιαπωνία.

Shakoku

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κοκκινοπορτοκαλί, σχεδόν κόκκινο. Η σάρκα είναι κοκκινοπορτοκαλί με εξαίρετη οργανοληπτική αξία. Ωριμάζει κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και καλής παραγωγικότητας. Σχηματίζει μόνο θηλυκά άνθη. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση σε ψύχος και κατάλληλη για αποξήρανση. Οι καρποί της τρώγονται μόνο όταν ωπερωριμάσουν. Κατάγεται από την Κορέα.

Hana fuyu

Ποικιλία λωτού Hana fuyu

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί. Η σάρκα είναι πορτοκαλί ή ελαφρά κόκκινη με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή και πολύ παραγωγική. Σχηματίζει μόνο θηλυκά άνθη. Ο καρπός της είναι ανώτερης ποιότητας από τη γνωστή ποικιλία fuyu. Είναι επιδεικτική στη συντήρηση σε ψύχος. Θεωρείται ποικιλία πολύ εμπορική. Οι καρποί της τρώγονται ανεξάρτητα αν η σάρκα της είναι συνεκτική ή μαλακή. Καλλιεργείται ευρέως στην Ιαπωνία και κατάγεται από την Κίνα.

Yemon

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός είναι ανοικτοκίτρινος έως ανοικτοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη έως κόκκινη και γλυκιά, με ευχάριστη γεύση κατά τη πλήρη ωρίμανση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Σαν δέντρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Οι πιο πολλοί καρποί της είναι άσπερμοι και θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας.

O'Gosho

Ποικιλία λωτού O'Gosho

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιροκωνικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυπορτοκαλί. Η σάρκα είναι πορτοκαλί και γευστική. Ωριμάζει στις αρχές Νοεμβρίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Σχηματίζει μόνο θηλυκά άνθη. Κατάγεται από την Ιαπωνία.

Dai dai maru

Ποικιλία λωτού Dai dai maru

Ο καρπός έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί έως κόκκινο. Η σάρκα είναι μαλακή, πολύ γλυκιά και χυμώδης. Ωριμάζει στις αρχές Νοεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά παραγωγική. Χαρακτηρίζεται ως παρθενοκαρπική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάγεται από την Ιαπωνία.

Tanenashi

Ποικιλία λωτού Tanenashi

Ο καρπός έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιροκωνικό. Ο φλοιός είναι ανοιχτοκίτρινος έως ανοιχτοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και στυφή, πριν τη πλήρη ωρίμανση του καρπού. Ωριμάζει στις αρχές Νοεμβρίου και σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Κατάλληλη για αποξήρανση και χαρακτηρίζεται ως παρθενοκαρπική. Κατάγεται πιθανόν από την Ιαπωνία.

Flat seedless

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ, με τέσσερις μικρές μαστοειδές αποφύσεις. Ωριμάζει περί τα μέσα Νοεμβρίου. Σαν δέντρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται ως παρθενοκαρπική και θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας.

Fuyu

Ποικιλία λωτού Fuyu

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός είναι σκληρός, με χρώμα κοκκινοπορτοκαλί. Η σάρκα είναι συνεκτική, πορτοκαλί και γλυκιά. Περιέχει λίγους μακρόστενους σπόρους. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Σαν δέντρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται ως παρθενοκαρπική. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση και θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας.

Jiro

Ο καρπός έχει μέσο μέγεθος με ελαφρώς συμπιεσμένο σχήμα σε επιμήκη τομή και ελαφρά αυλακωμένο σχήμα σε εγκάρσια τομή. Η φλούδα του είναι χρώματος κίτρινο-πορτοκαλί κατά την συγκομιδή και γίνεται βαθύ πορτοκαλί μετά την υπερωρίμανση(φυσιολογική ωρίμανση). Ο καρπός αφαιρείται όχι με μεγάλη ευκολία από το δέντρο. Η σάρκα του είναι κίτρινου χρώματος κατά την συγκομιδή που γίνεται κίτρινο-πορτοκαλί (πιο έντονο κοντά στις κόγχες της ωοθήκης) μετά την υπερωρίμανση. Η γεύση τους είναι άριστη κατά την συγκομιδή και ενδιάμεση κατά την υπερωρίμανση με μέση περιεκτικότητα σακχάρων 17%. Η ωρίμανση για συγκομιδή πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και συμπίπτει με την φυσιολογική ωρίμανση(κατανάλωσης). Καλλιεργείται ευρέως στην Ιαπωνία. Το δένδρο είναι μέσης ζωηρότητας, με πλαγιο-ορθόκλαδη ανάπτυξη. Φέρει αποκλειστικά θηλυκά άνθη και παρουσιάζει μέση ανθοφορία, κατανεμημένη ομοιόμορφα επί της κόμης και έχει αυξημένη παραγωγικότητα.

Atago

Ο καρπός έχει μέσες προς μικρές διαστάσεις (μέσο βάρος 125 gr), με κωνικό σχήμα σε επιμήκη τομή και στρογγυλό σχήμα σε εγκάρσια τομή. Η φλούδα του είναι χρώματος κίτρινο-πρασινωπό κατά την συγκομιδή που γίνεται έντονο πορτοκαλί μετά την υπερωρίμανση(φυσιολογική ωρίμανση). Ο καρπός αφαιρείται εύκολα από το δέντρο. Η σάρκα του είναι υγρής μορφής, με μικρού μεγέθους κεντρική ινώδη ζώνη με μέσο αριθμό νημάτιων και έχει πορτοκαλί χρώμα. Παρουσιάζει δυσκολία στην ρύθμιση της στυπτικότητας του. Η γεύση των υπερώριμων καρπών είναι ανεκτή(διακριτικά γλυκιά με μέση προς μικρή περιεκτικότητα σακχάρων). Είναι κατάλληλη ποικιλία για καλλιέργεια στις νότιες περιοχές. Η εποχή της εμπορικής συγκομιδής και της φυσιολογικής ωρίμανσης είναι όψιμες. Το δένδρο είναι αυξημένης ζωηρότητας, με τάση ορθόκλαδης ανάπτυξης. Έχει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Παρουσιάζει αυξημένη ανθοφορία και έχει αποκλειστικά θηλυκά άνθη. Είναι όψιμη ποικιλία. Η συγκομιδή πραγματοποιείται στα μέσα Νοεμβρίου ενώ η μεθωρίμανση (εμπορική ωρίμανση) στο τέλος Νοεμβρίου με μέσα Δεκεμβρίου. Καρπός με άριστα χαρακτηριστικά και συμπεριφορά κατά την αποξήρανση, που μπορεί όμως στην χρήση του σαν φρέσκο προϊόν να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της όχι πάντα αρεστής γεύσης του. Παρά όλα αυτά προκύπτει σαν μια αξιοπρόσεκτη ποικιλία.

Rojo brilliante

Ποικιλία λωτού Rojo brilliante

Είναι κατάλληλη ποικιλία για καλλιέργεια στις κέντρο-νότιες και νότιες περιοχές των χωρών της Μεσογείου. Η εποχή της εμπορικής συγκομιδής και η εποχή της φυσιολογικής ωρίμανσης είναι όψιμες. Το δένδρο είναι αυξημένης ζωηρότητας, με ορθόκλαδη ανάπτυξη, αυξημένης ανθοφορίας και πολύ υψηλής παραγωγικότητας. Παρουσιάζει αυξημένη ανθοφορία που είναι κατανεμημένη επί της κόμης του με ομοιόμορφο τρόπο και έχει αποκλειστικά θηλυκά άνθη. Ο καρπός είναι μεγάλου μεγέθους και έχει άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες, με κωνικό-επίμηκες σχήμα σε επιμήκη τομή και στρογγυλό σχήμα σε εγκάρσια τομή. Η φλούδα του είναι χρώματος κόκκινο-πορτοκαλί κατά την συγκομιδή που γίνεται κόκκινο μετά την υπερωρίμανση(φυσιολογική ωρίμανση). Ο καρπός αφαιρείται εύκολα από το δέντρο. Η σάρκα του είναι υγρής μορφής, κεντρικά ινώδης με λίγα νημάτια. Είναι χρώματος κίτρινο-πορτοκαλί κατά την εποχή της ωρίμανσης για συγκομιδή τόσο στους γονιμοποιημένους καρπούς όσο και στους μη γονιμοποιημένους. Μετά την μεθωρίμανση τους (εμπορική ωρίμανση) τα φρούτα που είναι προϊόντα γονιμοποίησης παίρνουν ένα χρώμα πορτοκαλί-κόκκινο ενώ όσα προέρχονται από παρθενοκαρπία παίρνουν χρώμα πορτοκαλί-κοκκινωπό. Η γεύση τους είναι άριστη και με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η συγκομιδή πραγματοποιείται στα μέσα Νοεμβρίου ενώ η μεθωρίμανση (εμπορική ωρίμανση) διαρκεί από αρχές έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Πολύ καλές ιδιότητες για αξιοποίηση τόσο σε συντήρηση-ψύξη όσο και αποξήρανση. Πολύ υψηλή παραγωγικότητα, πολύ μεγάλες διαστάσεις καρπού και άριστη γεύση σαν φρέσκο προϊόν. Είναι ποικιλία Ισπανικής καταγωγής.

Tone wase

Ποικιλία λωτού Tone wase

Ανήκει στις ευμετάβλητες κατά την γονιμοποίηση ποικιλίες με καρπούς ουσιαστικά στυπτικούς κατά την συγκομιδή. Οι καρποί αυτής της ποικιλίας τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της σάρκας τους που παρουσιάζεται διαυγής και τελείως στυφή σε όσους προέκυψαν από παρθενοκαρπία και λίγο ή πολύ σκούρα και ποικιλότροπα στυφή σε όσους προέκυψαν από γονιμοποίηση. Οι ίδιες ποικιλίες δύναται να παράγουν καρπούς τελείως στυφούς αν προέρχονται από παρθενοκαρπία και επίσης στυφούς αν προέρχονται από γονιμοποίηση, δεδομένου του ότι η σάρκα τους προκύπτει μη στυφή μονάχα στην περιοχή γύρω από τους σπόρους.

Κατάγεται από την Ιαπωνία. Είναι κατάλληλη ποικιλία για καλλιέργεια σε διάφορες περιοχές που καλύπτουν τις τυπικές απαιτήσεις του λωτού. Η εποχή της εμπορικής συγκομιδής και η εποχή της φυσιολογικής ωρίμανσης είναι πρώιμες. Το δένδρο είναι υψηλής ζωηρότητας, με ανοικτόκλαδη ανάπτυξη και είναι υψηλής παραγωγικότητας.Έχει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Παρουσιάζει άφθονη και καλά κατανεμημένη επί της κόμης ανθοφορία. Φέρει αποκλειστικά θηλυκά άνθη με εποχή ανθοφορίας μέση.Είναι πρώϊμη έως μέση ποικιλία.

Η ωρίμανση για συγκομιδή στην περιοχή καταγωγής της αρχίζει γύρω στις 30 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 17 Νοεμβρίου περίπου που αρχίζει η εμπορική ωρίμανση(κατά τη διάρκεια της οποίας τα φρούτα γίνονται πλήρως εδώδιμα) που με την σειρά της διαρκεί έως τις 4 Δεκεμβρίου.Ο καρπός έχει μέσες διαστάσεις (μέσο βάρος 142 gr) και σχήμα συμπιεσμένο σε επιμήκη τομή και τετραγωνισμένο σε εγκάρσια τομή. Αφαιρείται εύκολα από τα κλαδιά. Η φλούδα του είναι χρώματος κίτρινο-πορτοκαλί κατά την συγκομιδή που γίνεται πορτοκαλί έντονο μετά την υπερωρίμανση (φυσιολογική ωρίμανση). Η σάρκα στα εδώδιμα (σπάνια περίπτωση) φρούτα κατά την συγκομιδή (δηλαδή στα προϊόντα επικονίασης) είναι χρώματος πορτοκαλί και πορτοκαλί-μπρούτζινου γύρω από τους σπόρους. Κατά την εμπορική ωρίμανση το χρώμα γίνεται έντονο πορτοκαλί και μπρούτζινο γύρω από τους σπόρους. Παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για κατανάλωση σε νωπή μορφή όσο και σαν προϊόν αποξήρανσης. Έχει διακριτική αντοχή στην ψύξη. Άριστη γεύση όταν φτάσει η στιγμή της σωστής μεθωρίμανσης του καρπού, ωραία εξωτερική όψη του και δέντρα αυξημένης παραγωγικότητας.

Triumph

Ποικιλία λωτού Triumph

Ποικιλία που στο Ισραήλ λανσαρίστηκε και προωθήθηκε με το όνομα “Sharon fruit”, λόγω της καλλιέργειας της κυρίως στην παράλια περιοχή της κοιλάδας Sharon. Είναι η κυρίαρχη ποικιλία στην χώρα αυτή (καταλαμβάνει το 90% περίπου της καλυπτόμενης επιφάνειας), που θεωρείται από τις πρωτοπόρες τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην μετέπειτα αξιοποίηση και εισαγωγή στην αγορά του λωτού και που αν και μπήκε αργά σε αυτή την καλλιέργεια έχει κατακτήσει υψηλή θέση όχι μόνο παραγωγής αλλά και εξαγωγών (η μισή παραγωγή περίπου εξάγεται) λωτού σε όλο τον κόσμο. Καλλιεργείται σε έκταση 1200 εκταρίων και το περίεργο είναι ότι εμφανίζεται στην αγορά, μετά από ενέργειες των Ισραηλινών, όχι σαν μια νέα ποικιλία λωτού, αλλά σαν ένα νέο υποτροπικό φυτό χάρις στις μοναδικές του ιδιότητες :

  1. Ο καρπός όταν είναι βρώσιμος έχει σάρκα ζουμερή αλλά συμπαγή σύσταση.
  2. Έχει διαφορετική και ανώτερη γεύση συγκρινόμενο με άλλες γνωστές ποικιλίες λωτού.
  3. Μπορεί άριστα να συντηρηθεί σε ψυκτικούς θαλάμους ακόμα και για 4 μήνες.
  4. Τρώγεται στέρεο σαν το μήλο ή και μαλακό σαν ροδάκινο.
  5. Η περιεκτικότητα του σε σάκχαρα μπορεί να φτάσει και στο 25% ενώ σε ανταγωνιστικές ποικιλίες δεν ξεπερνάει το 15%.

Είναι κατάλληλη ποικιλία για καλλιέργεια σε διάφορες περιοχές που καλύπτουν τις τυπικές απαιτήσεις του λωτού. Το δένδρο(μέσο-ύψος 3,5m) είναι υψηλής ζωηρότητας. Το ριζικό σύστημα έχει καλή προσαρμογή σε διάφορους τύπους εδαφών, ιδιαίτερα σε κακώς σταγγιζόμενα εδάφη. Έχει υψηλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα(έως -10oC) και στις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες (έως +40oC). Λόγω του ότι ανθίζει τον Μάιο (στο Ισραήλ το πρώτο δεκαήμερο του) αποφεύγει τους ανοιξιάτικους παγετούς. Είναι ανθεκτικό σε ασθένειες του φυλλώματος και του κορμού του. Παρουσιάζει άφθονη και καλά κατανεμημένη ανθοφορία και φέρει αποκλειστικά θηλυκά άνθη με εποχή ανθοφορίας μέση. Είναι μέσης κατηγορίας αναφορικά με την σταθερότητα παραγωγής ανά έτος.

Ο καρπός έχει μέσες προς μεγάλες διαστάσεις (μέσο βάρος 200 gr και διάμετρο 70mm) και σχήμα τετραγωνισμένο (ελαφρά συμπιεσμένο) σε επιμήκη τομή και στρογγυλό σε εγκάρσια τομή. Η φλούδα του είναι χρώματος κίτρινο-πορτοκαλί κατά την συγκομιδή που γίνεται πορτοκαλί μετά την υπερωρίμανση(φυσιολογική ωρίμανση). Η σάρκα είναι κίτρινου χρώματος στην συγκομιδή που παραμένει κίτρινο και κατά την εμπορική ωρίμανση(ισχύει είτε έχουμε καρπούς από παρθενοκαρπία είτε από γονιμοποίηση). Η σύσταση της είναι υδαρής με ινώδη κεντρική ζώνη μέσων διαστάσεων με μέσο αριθμό νηματίων. Οι καρποί δεν έχουν σπόρους(παρθενοκαρπικά), εκτός και αν γειτονεύουν με ποικιλίες που φέρουν αρσενικά άνθη. Η γεύση τους είναι ουσιαστικά στυφή(μη εδώδιμοι καρποί) κατά την συγκομιδή ακόμα και στα φρούτα που προέρχονται από γονιμοποίηση, ενώ στην εμπορική ωρίμανση είναι καλή με μέση περιεκτικότητα σακχάρων. Είναι όψιμη ποικιλία και ωριμάζει τέλη Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου. Άριστη καταλληλότητα σε συνθήκες ψύξης - συντήρηση.

Aizumishirazu

Ανήκει στις ευμετάβλητες κατά την γονιμοποίηση ποικιλίες με καρπούς ουσιαστικά στυφούς κατά την συγκομιδή, δεδομένου ότι παράγει πρακτικά καρπούς μόνο μέσω παρθενοκαρπίας.

Το δένδρο είναι πολύ υψηλής ζωηρότητας, με πλαγιόκλαδη αναπτυξη και είναι υψηλής παραγωγικότητας. Φέρει αποκλειστικά θηλυκά άνθη με εποχή ανθοφορίας μέση. Παρουσιάζει αντοχή σε ζημιές από παγετούς. Ο καρπός έχει μέσες διαστάσεις καρπού και σχήμα τετραγωνισμένο (κάποτε και ελαφρά συμπιεσμένο). Η φλούδα του είναι χρώματος κίτρινο-πορτοκαλί ανοιχτό κατά την συγκομιδή που γίνεται πορτοκαλί έντονο μετά την υπερωρίμανση(φυσιολογική ωρίμανση). Η σάρκα είναι κίτρινο-πορτοκαλί χρώματος τόσο στους καρπούς που προέρχονται από επικονίαση όσο και σε αυτούς από παρθενοκαρπία.

Είναι πολύ ζουμερός καρπός με μαλακιά σάρκα και με σχετική ευκολία αποβάλει την στυπτικότητα του με τις συνήθεις μεθόδους. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα φτάνει το 14% σε διαλυτά στερεά μετά την ρύθμιση της στυπτικότητας του. Η γεύση τους μετά την υπερωρίμανση είναι γλυκιά ή και πολύ γλυκιά. Ανήκει στις ενδιάμεσες ποικιλίες σε ότι αφορά την εποχή ωρίμανσης για συγκομιδή, η οποία πραγματοποιείται τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Η ωρίμανση για κατανάλωση δεν συμπίπτει ποτέ με την ωρίμανση. Παρουσιάζεται έτοιμο για κατανάλωση στο τέλος του Νοεμβρίου. Παρουσιάζει ανεκτά χαρακτηριστικά για ψύξη και συντήρηση, αλλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επεξεργασία αποξήρανσης.

[1],[2]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Καλλιεργητική τεχνική και αξιοποίηση των καρπών του λωτού, πτυχιακή εργασία, του φοιτητή Κυριακάκη Γεωργίου, Χανιά 2010.