Ποικιλίες νεκταρινιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νεκταρίνια

Anderson

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με βαθυκόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, με κόκκινες νευρώσεις, εκπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από πολύ μικρό ποσοστό σχισμένων πυρήνων. Παρουσιάζει κάποια ανθεκτικότητα στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Aurelio grand

Ο καρπός της έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου μ' αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική κυρίως σε ζεστές περιοχές. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και καλύτερη της Armking. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Weinberger

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με βαθυκόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό σχισμένων πυρήνων. Παρουσιάζει κάποια ανθεκτικότητα στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early sungrand

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται ως ελαφρά ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Autumn delight

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ανθεκτική στους χειρισμούς. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Autumn free

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, αρκετά συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early may

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Armking

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα, που είναι πιο έντονο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Είναι πολύ ευαίσθητη στο ωΐδιο. Θεωρείται ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Χαρακτηρίζεται ως ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Fantasia

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με κόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες νευρώσεις, συνεκτική και έχει εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ελάχιστα ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Fairlane

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες νευρώσεις, συμπύρηνη, πολύ συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, και μάλιστα η καλύτερη από τις όψιμες ποικιλίες στη διεθνή αγορά. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Flavortop

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με βαθυκόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη, πολύ συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και μάλιστα η καλύτερη της εποχής της. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Firebrite

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ανθεκτική στους χειρισμούς. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Honey gold

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και μάλιστα η πιο ενδιαφέρουσα απ' τις πολύ όψιμες ποικιλίες νεκταρινιάς.


Independence

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές με θηλή μερικές φορές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες νευρώσεις, εκπύρηνη κατά την ωρίμαση, συνεκτική και με καλή γεύση.Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και πάρα πολύ παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στο ωΐδιο και παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Maybelle

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και μέτριας γεύσης. Ωριμάζει κατά τα μέσα Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με τα καλά χαρακτηριστικά της ποικιλίας Armking και με καλύτερη πρωιμότητα απ' αυτή (10 μέρες νωρίτερα). Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Maygrand

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Πιστεύεται ότι υπερτερεί σ' εμφάνιση των άλλων πρώιμων ποικιλιών. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Niagara

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, ελαφρά υπόξινη με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Είναι πολύ ανθεκτική στους χειρισμούς. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Δεν έχει όμως επεκταθεί πολύ η καλλιέργεια της, αν και πιο ελκυστική απ' τη Fantasia, γιατί ωριμάζει την ίδια εποχή μ' αυτή, που οι παραγωγοί της δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση.


Red diamond

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και εκλεκτής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου μ' αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Είναι πολύ επιδεκτική στη συντήρηση. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectagrand 1

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectagrand 2

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη κατά την ωρίμαση και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Προσαρμόζεται σε περιοχές με πολύ ψυχρό χειμώνα. Χρειάζεται αραίωμα καρπών, όταν η παραγωγή είναι μεγάλη. Διατηρείται καλά πάνω στο δένδρο κατά την ωρίμαση. Είναι ανθεκτική στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


September grand

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, συμπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού σε μερικές περιοχές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Springred

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Stark redgold

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ως η πιο ανθεκτική στο χειμερινό ψύχος. Μερικές φορές είναι ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Superior pacific star

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Summer beaut

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Πιστεύεται ότι θα αντικαταστήσει την Early sungrand. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Summer grand

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Ενδείκνυται για πυκνή φύτευση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Superior super star

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Snow queen

Πρόκειται για λευκόσαρκη ποικιλία, με ελκυστικό σφαιρικό καρπό και αρκετά συνεκτικό. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectared 6

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στο ωΐδιο. Παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectared 8

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early bomba

Παραγωγική ποικιλία με ζωηρή ανάπτυξη, που ανθίζει πρώιμα και δίνει μεγάλους καρπούς με κίτρινη επιδερμίδα και κίτρινη σάρκα. Συγκομίζεται στις αρχές Ιουνίου και φυτεύεται σε πλαγιές και περιοχές με ήπιο κλίμα.


Big bang

Παραγωγική ποικιλία με μεγάλους καρπούς, που αποκτούν κόκκινο χρώμα (90% της επιφάνειας) και κίτρινη γλυκιά σάρκα όταν ωριμάζουν, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.


Venus

Κιτρινόσαρκη, παραγωγική ηλικία με μεγάλους, ωοειδείς τραγανούς καρπούς, οι οποίοι είναι κίτρινοι κατά 40% και κόκκινοι κατά 60%. Εμφανίζει ευαισθησία σε προσβολές από μονίλια και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ωριμάζει το 2o δεκαήμερο του Αυγούστου.


Adrianna

Πολύ παραγωγική, σχηματίζει νεκταρίνια μέτριου μεγέθους, με έντονο κόκκινο χρώμα στο μεγαλύτερο τμήμα της φλούδας και συνεκτική κίτρινη σάρκα. Ωριμάζει το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και ενδείκνυται για τις πιο θερμές περιοχές της χώρας.


Rita star

Πολύ παραγωγική ηλικία με ζωηρή ανάπτυξη. Σχηματίζει καρπούς μέτριου μεγέθους με κόκκινο χρωματισμό στο 80 - 100% της επιδερμίδας τους και κίτρινη σάρκα. Ωριμάζει το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία.


Ali top

Ζωηρή ποικιλία που παράγει μεγάλους καρπούς με στρογγυλό έως μακρόστενο σχήμα και κόκκινη επιδερμίδα. Η σάρκα είναι κίτρινη, χυμώδης, γλυκιά, με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξέα. Ανθίζει νωρίς την άνοιξη και οι καρποί της ωριμάζουν στα μέσα Ιουλίου.


Big top

Κιτρινόσαρκη παραγωγική ποικιλία με μεγάλους καρπούς που αποκτούν κόκκινο χρώμα στο 90% της επιδερμίδας. Η σάρκα είναι ιδιαίτερα χυμώδης και γλυκιά. Συγκομίζεται το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου.


Red gold

Πολύ παραγωγική ποικιλία με μεγάλους καρπούς, που αποκτούν κατά την ωρίμανση σκούρο κόκκινο χρώμα στο 50 - 60% της επιφάνειάς τους και κίτρινο στο υπόλοιπο. Οι καρποί ωριμάζουν το 1ο δεκαήμερο του Αυγούστου και είναι ανθεκτική στο ψύχος.


Orion

Ποικιλία με μεγάλους κόκκινους καρπούς και κίτρινη γευστική σάρκα. Οι καρποί της ωριμάζουν το 2ο δεκαήμερο του Αυγούστου και παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή.


Morsiani

Όψιμη και παραγωγική ηλικία με μεγάλους κόκκινους καρπούς που έχουν κίτρινη σάρκα. Επιλέγεται για την περίοδο της συγκομιδής των καρπών της, που μπορεί να φθάσει μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου.


Caldesi

Πολύ παραγωγική και ζωηρή λευκόσαρκη ποικιλία. Σχηματίζει μεγάλους ελλειψοειδείς καρπούς, που έχουν κίτρινη - πρασινωπή επιδερμίδα με κόκκινο στο 70 - 90% της επιφάνειάς της και λευκή σάρκα με κόκκινες ραβδώσεις. Η συγκομιδή των καρπών της ξεκινά στις αρχές Ιουλίου.


Big Haven

Πρόκειται για μια πρώιμη ποικιλία με μεγάλο καρπό και καλή γεύση. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική - ανοιχτή και με μεγάλη και σταθερή παραγωγικότητα. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλός καρπός. Το χρώμα του φλοιού είναι 100% κόκκινο επιχρωμα και η σάρκα του είναι κιτρινωπού χρώματος. Η γεύση του καρπού αφήνει μια αίσθηση ισορροπημένη και καλή στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος και πολύ συνεκτικός.


Early top

Πρόκειται για ποικιλία με πολύ καλό μέγεθος και χρώμα για την εποχή της. Πολύ καλή παραγωγή. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό και παραγωγικότητα πολύ μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ/ΑΒ, το σχήμα της είναι στρογγυλός καρπός. Το χρώμα του φλοιού του είναι κόκκινο επίχρωμα, κιτρινόσαρκο. Η γεύση της είναι ισορροπημένη και καλή. Το είδος του καρπού είναι συμπήρυνος, πολύ συνεκτικός.


Kay sweet

Είναι μια ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 10 Ιουλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει σχήμα σφαιρικό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα, σχεδόν δεν έχει σκουριά. Το είδος του καρπού είναι συμπήρυνο. Η γεύση της είναι υπόξινη, γλυκιά 14 Brix.


Luciana

Είναι μια ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 15-20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ (Μ.Ο. Βάρος 200g). Το σχήμα του καρπού είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο, το χρώμα του φλοιού του είναι σκούρο κόκκινο μώβ και η γεύση της είναι πολύ καλή, αρωματικός καρπός.


ΙΦΔ ΒΠ

Πολύ καλή ποικιλία για αντικατάσταση της Venus. Καρπός μεγαλύτερος από τη Venus. Έχει ήδη εγκατασταθεί σε χωράφια. Ωριμάζει περίπου στις 12 Αυγούστου. Η ποικιλία είναι μεταλλαγή της Venus, δημιουργός της ποικιλίας είναι το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια, στάση Ορθόκλαδο και παραγωγικότητα καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 80% κόκκκινο επίχρωμα. Η γεύση της είναι μέτρια.


Honey Royal

Είναι ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα: 900-1000 ώρες με <70 C. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο. Το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού είναι κίτρινο με έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση έχει λίγα οξέα είναι γλυκιά γεύση. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος πολύ σκληρός.


Max

Σε σύγκριση με τη Venus την οποία μπορεί να αντικαταστήσει, είναι λιγότερο ζωηρή ποικιλία, με καλύτερη ανθοφορία και παραγωγή, ενώ η συγκομιδή είναι 3-5 ημέρες αργότερα. Ωριμάζει περίπου στις 7 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Μ.Ο. Βάρους 205 gr. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 80-90% κόκκινο επίχρωμα, κιτρινόσαρκο.


Zee Glo

Νικήτρια της τέστ γεύσης. Φρούτο νόστιμο στα τέλη του καλοκαιριού με τη κλασσική ζεστή γεύση νεκταρίνι. Εξαιρετική ισορροπία του οξέος και της ζάχαρης. Ελκυστικό, σκούρο κόκκινο δέρμα. Επιδεκτικά ροζ άνθη. Ωριμάζει περίπου στις 10 Αυγούστου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα: 600-700 ώρες, κάτω από 45 F. Ο καρπός της έχει μέγεθος Μ.Ο Βάρους 205 gr. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα.


Summer Lady

Είναι ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 15 Αυγούστου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει σχήμα στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με λίγο κόκκινο στη σάρκα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μεγάλη σκληρότητα σάρκας.


Bolero

Πρόκειται για μια ποικιλία πολύ παραγωγική, με εξαιρετικό άρωμα. Ωριμάζει περίπου στις 17 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του καρπού είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 60-80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει εξαιρετικό άρωμα.


Max 10

Καλό μέγεθος και χρώμα για την εποχή του. Πολύ καλή και σταθερή παραγωγή. Ωριμάζει περίπου στις 5 Σεπτεμβρίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει χρώμα φλοιού κίτρινο με 50-80% κόκκινο επίχρωμα και η σάρκα του είναι κιτρινωπού χρώματος.


Late Fair

Όψιμη ποικιλία, με μεγάλη και σταθερή παραγωγή με μεγάλο μέγεθος καρπού που έχει καλή γεύση. Ωριμάζει περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου . Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, έχει στάση κανονική-ανοικτή και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ. Το σχήμα του είναι στρογυλλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ισορροπημένη και καλή. Ο καρπός της είναι συμπήρυνος και πολύ συνεκτικός.


Royale queen

Πολύ πρώιμη ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, μεγάλο μέγεθος καρπού για την πρώιμη εποχή ωρίμανσης και πολύ καλή γεύση. Να γίνεται μέτριο αραίωμα με το επιπλέον προνόμιο μείωσης του ποσοστού καρπών με σκισμένο πυρήνα. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, έχει στάση κανονική-ορθόκλαδη. Παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ. Το σχήμα του είναι στρογγυλό συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού της είναι λευκό με 80-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της είναι ισορροπημένη, ευχάριστη με υψηλά σάκχαρα. Το είδος του καρπού είναι ημιεκπύρηνος, πολύ συνεκτικός καρπός και με αργή ωρίμανση.


Magique

Ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, με μεγάλο και γευστικό καρπό. Πολύ ανθεκτικό σε διαφορετικές περιοχές. Μερική σκουριά στους καρπούς. Ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια-μεγάλη, έχει στάση ορθόκλαδη. Παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή σε όλες τις περιοχές. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού της είναι πράσινο-λευκό με 80% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ευχάριστη υποόξινη και πολύ καλή. Το είδος του καρπού είναι ημισυμπύρηνος, τήξη σάρκας πολύ συνεκτικός και αργή ωρίμανση.


Ruby Belle

Ωραίος καρπός με ευχάριστο άρωμα. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό προς ελαφρό οβάλ. Ο χρωματισμός της είναι λευκός με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι πολύ καλή, πολύ γλυκιά και αφήνει μια ημίγλυκη γεύση όταν την τρώς. Καλή συνεκτικότητα σάρκας.


Queen globe

Ενδιαφέρουσα ποικιλία για την εμφάνιση και την ευχάριστη γλυκιά γεύση. Επίσης είναι ενδιαφέρουσα για την γρήγορη είσοδο στην καρποφορία και την μετασυλλεκτική συντήρηση. Ωριμάζει περίπου στις 10 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, έχει στάση κανονική-ορθόκλαδη. Παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή με γρήγορη είσοδο στην καρποφορία. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ευχάριστη, και αφήνει μια υπόξινη γλυκια γεύση στο στόμα, όταν την τρώς. Το είδος του καρπού είναι αρωματικός συμπύρηνος, συνεκτικός και ζουμερός. Συντηρείται καλά.[1],[2], [3]

Βιβλιογραφία

  1. Κτήμα & Κήπος, τεύχος 14 - Απρίλιος 2014.
  2. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  3. Νέες ποικιλίες νεκταρινιάς