Ποικιλίες ροδακινιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιεχόμενα

Επιτραπέζιες ποικιλίες ροδακινιάς

Mayflower

Ο καρπός της έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα ανοικτό κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι λευκή, ελαφρά εκπύρηνη και μάλλον μαλακή. Ωριμάζει στις αρχές Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Springtime

Ο καρπός της έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, με μαστοειδή απόφυση. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι λευκή, ελαφρά εκπύρηνη και μάλλον μαλακή. Ωριμάζει στις αρχές Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Earlired

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Cardinal

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και ικανοποιητικά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early redhaven

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Dixired

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι αρκετά ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Redcap

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Sunhaven

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική και καλής ποιότητας. Είναι κατάλληλη κυρίως για νωπή κατανάλωση, αλλά και για κονσερβοποίηση.


Jerseyland

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Golden jubilee

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα ανοικτό κίτρινο, με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Dixigem

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη, και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Redhaven

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με βαθύ κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Flavorcrest

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες ραβδώσεις, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Triogem

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Fairhaven

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και για κονσερβοποίηση.


Sunhigh

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθύ κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Richhaven

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


July elberta

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Southland

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, συνεκτική και κόκκινη γύρω απ' τον πυρήνα. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Halehaven

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Redglove

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Veteran

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο, με κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Early elberta

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο, με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει στις αρχές Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Loring

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Elberta

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες με χαρακτηριστική αύλακα. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Redskin

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Dixiland

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Late elberta

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Rubidoux

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


J.hale

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με βαθυκόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πάρα πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι αρκετά ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη κυρίως για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Rio oso gem

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.


Babiole

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με βαθυκόκκινη απόχρωση σχεδόν σ' όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Calred

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, καλής συνεκτικότητας και πολύ καλή οργανοληπτικά. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Cresthaven

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Favette

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Flamecrest

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στο ήμισυ της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, συνεκτική με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Glohaven

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σχεδόν σ' όλη του την επιφάνεια. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Παρουσιάζει μερικές χρονιές νωρίς έντονη καρπόπτωση. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early crest

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι ανοικτοκίτρινη, συνεκτική, ημιεκπύρηνη με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή, πρώιμης άνθησης και σταθερά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας.


Morning sun

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Πιστεύεται ότι είναι η καλύτερη ποικιλία της εποχής της και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Elegant lady

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Maria luisa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και ημιεκπύρηνη και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Redtop

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες ραβδώσεις, συνεκτική και εκλεκτής ποιότητας. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μικρής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Συνιστάται, λόγω της μικρής ζωηρότητας των δένδρων, οι αποστάσεις φύτευσης να είναι μειωμένες κατά 20-25%. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Springcrest

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν [[Ροδακινιά|δένδρο] είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Sunbrite

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημισυμπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Suncrest

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και .σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πάρα πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας.


Superlor golden crest

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Surecrop

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στα τρία τέταρτα της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Eden

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κρεμ λευκός με κόκκινη απόχρωση στο ήμισυ περίπου της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Frostqueen

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη, μέτρια συνεκτική και γευστική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας.


Maria bianca

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κρεμ λευκό με κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Starlite

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Πιστεύεται ότι σήμερα είναι η καλύτερη λευκόσαρκη ποικιλία και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


BO 94007127

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g. Το σχήμα του είναι στρογγυλό-ελαφρός πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 30-40% κόκκινο επίχρωμα κίτρινο χρώμα σάρκας και χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα. Μέτριο άρωμα και μέτρια συνεκτικότητα.


BO 94007084

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g, το σχήμα του είναι στρογγυλό -ελαφρός πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 0-10% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκα, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μέτριο άρωμα, μεγάλη συνεκτικότητα σάρκας και πολύ καλή γεύση.


BO 84033009

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g και το σχήμα του είναι στρογγυλό-ελαφρώς ασύμμετρο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 15-30% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μεγάλη συνεκτικότητα σάρκας και πολύ καλή γεύση.


BO 94007003

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο 150g και το σχήμα του είναι στρογγυλό ελαφρώς ασύμμετρο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 10-20% κόκκινο επίχρωμα κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μέτρια συνεκτικότητα σάρκας και πολύ καλή γεύση.


BO 94007067

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο 150g και το σχήμα του είναι πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 0-10% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, καλή συνεκτικότητα σάρκας και καλή γεύση.


BO 00020006

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο 150g και σχήμα στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 0-10% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μέτρια συνεκτικότητα σάρκας και μέτριο άρωμα.


BO 05017035

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g και το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 20-30% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα.


BO 06025033

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 19 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g και το σχήμα του είναι στρογγυλό ελαφρώς πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 20-30% κόκκινο επίχρωμα. Κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα και καλό άρωμα.


Francoise

Πρώιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική με καρπό καλού μεγέθους και γεύσης. Απαιτεί αυστηρό κλάδεμα για να διατηρεί μεγάλο μέγεθος καρπού. Εμφανίζονται σχισμένοι πυρήνες. Ευπαθής στην ίωση Sharka. Ωριμάζει περίπου στις 25 Μαΐου. Είναι δένδρο με στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-Β, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80-90% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι καλή. Ο συγκεκριμένος καρπός είναι συμπύρηνος με συνεκτική σάρκα.


Sweet Dream

Ενδιαφέρουσα ποικιλία της μεγάλης και σταθερής παραγωγής, ο καρπός κρατάει καλά στο δένδρο. Ωριμάζει περίπου στις 2 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, η στάση του είναι τάση για ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι ευχάριστη και αφήνει μια υπόξινη γεύση, όταν τον τρως. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος, πολύ συνεκτικός και ζουμερός.


Sagittaria

Πολύ πρώιμη ποικιλία, ενδιαφέρουσα για τη παραγωγικότητα της, την εμφάνιση και γεύση του καρπού. Ωριμάζει περίπου στις 5 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική ανοικτή και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α, το σχήμα του είναι στρογγυλό-συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού του έντονο κίτρινο με 90-100% λαμπερό κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι καλή και το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος.


Tastired

Πολύ πρώιμη ποικιλία με καλό μέγεθος, καλή γεύση και υψηλή παραγωγή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 5 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-Β, κυρίως Β (μεγάλο μέγεθος για την πρώιμη εποχή ωρίμανσης). Το σχήμα του καρπού είναι στρογγυλό, το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι καλή. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος με συνεκτική σάρκα.


Crimson Lady

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του καρπού της είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση που αφήνει ο συγκεκριμένος καρπός, όταν τον τρως είναι πολύ καλή. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνο, αργή ταχύτητα μαλακώματος (non melting), πολύ σκληρός.


Zee Diamond

Πρώιμη ποικιλία που υποκαθιστά καλά την Springbelle, θετικά χαρακτηριστικά είναι η παραγωγικότητα, το μέγεθος του καρπού και η καλή γεύση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι έντονο κίτρινο με 90-100% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού είναι καλή και ισορροπημένη. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία εκπύρηνος και είναι πολύ συνεκτικός.


Brittney Lane

Μεγάλο μέγεθος καρπού, πλήρες κόκκινο επίχρωμα, κρατά καλά στο δένδρο. Μικρές απαιτήσεις σε ψύχος. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 23 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση ορθόκλαδη, πρώιμη άνθηση και παραγωγικότητα μέση και μεγάλη. Με μικρές απαιτήσεις σε ψύχος (350 ώρες< 7C). Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-Α, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι έντονο κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι ισορροπημένη, το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνος με πολύ συνεκτική σάρκα.


Royal Majestic

Ποικιλία πολύ παραγωγική, μεγαλύτερη από αυτή της Rich Lady, λόγω της απλότητας της συμπεριφοράς του δένδρου. Μια καλή εναλλακτική για την Rich Lady. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 3 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση όρθια-ημιόρθια (όπως η ποικιλία Rich) και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του έχει κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο. Η γεύση του καρπού είναι πολύ καλή.


Royal time

Παραγωγική ποικιλία με μεγάλο μέγεθος καρπού και πολύ ωραία γεύση, αντικαθιστά την Springcrest και Springbelle. Εύκολη διαχείριση του οπωρώνα. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της όταν τον τρως σου αφήνει μια υπόξινη γλυκιά αίσθηση. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνος.


Royal summer

Παρουσίασε έντονη προσυλλεκτική καρπόπτωση σε οπωρώνα στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη.Ο καρπός της έχει σχήμα στρογγυλό, το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80% κόκκινο επίχρωμα.


Earlirich

Πολύ καλή ποικιλία για το τέλος της σεζόν με εξαιρετικό χρώμα για την εποχή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση ημι-ανοιχτή, μαλακό ξύλο, πρέπει να εμβολιάζεται σε ζωηρό υποκείμενο (π.χ. Cadaman). Η παραγωγικότητα της είναι σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α/ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 90% σκούρο κόκκινο-πορτοκαλί-κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι πολύ καλή ισορροπημένη, όταν τον τρως με καλή σκληρότητα σάρκας.


KOPH K3

Έχει μεγάλο καρπό με ωραίο χρωματισμό, μεγάλη παραγωγή και κρατάει καλά στο δένδρο. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 60-70% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως είναι γλυκιά, με λίγα οξέα ζουμερή και αρωματική με πολύ καλή συνεκτικότητα σάρκας και κρατάει καλά στο δένδρο.


Rubirich

Μεγαλόκαρπη ποικιλία με βαθύ κόκκινο χρώμα καρπού. Κρατά καλά στο δένδρο και έχει γεύση όξινη. Πρέπει να γίνεται καλό καλοκαιρινό κλάδεμα σε όλο το δένδρο για να φωτίζεται καλά το κάτω μέρος της κόμης. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση ορθόκλαδο και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% βαθύ κόκκινο επίχρωμα που έχει αποχρώσεις, όπως το μάρμαρο. Η γεύση του καρπού της όταν τον τρως αφήνει μια όξινη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού της ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνος πολύ συνεκτικός.


Sweet Scarlet

Μεγάλος καρπός με λίγα οξέα, πολύ γλυκός, με ωραία εμφάνιση, συντηρείται καλά και κρατάει καλά στο δένδρο. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Απαιτήσεις σε ψύχος 800-900 ώρες < 7 C. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80-85% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της, όταν τον τρως είναι πολύ γλυκιά με λίγα οξέα. Το είδος του καρπού είναι ημι-εκπύρηνος. Ο καρπός της κρατάει καλά στο δένδρο και έχει καλή αντοχή στις μεταχειρίσεις.


Rome Star

Έχει σταθερά μεγάλη παραγωγή, είναι ωραίος καρπός με ευχάριστη και ισορροπημένη γεύση. Ωριμάζει περίπου στις 22 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή σε όλες τις περιοχές. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της όταν τον τρως σου αφήνει μια ευχάριστη και ισορροπημένη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού της ανήκει στην κατηγορία εκπύρηνος και έχει σάρκα με μέτρια συνεκτικότητα.


Royal Glory

Παραγωγική ποικιλία με μεγάλο καρπό. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ποικιλία ζωηρή και παραγωγική με μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο καρπός της έχει μέγεθος μέσο, το σχήμα του είναι στρογγυλό-ελλειπτικό ελαφρά ασύμμετρο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 90-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της αφήνει μια έντονα γλυκίζουσα αίσθηση στο στόμα, όταν την τρως. Το είδος του καρπού της είναι ημιεκπύρηνος πολύ ανθεκτικός στις μεταχειρίσεις και τις μεταφορές.


Royal Lee

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει με την Elegant Lady με καρπό μεγάλου μεγέθους και υπόξινη γλυκιά γεύση. Εύκολη διαχείριση στον οπωρώνα. Ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως αφήνει μια υπόξινη ευχάριστη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος.


Zee Lady

Πολύ παραγωγική ποικιλία με μεγάλο μέγεθος καρπού, πολύ καλή γεύση και ο καρπός κρατάει καλά στο δένδρο κατά την ωρίμανση. Ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, η στάση του είναι κανονική με τάση για ανοιχτή κόμη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του έχει έντονο κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως είναι πολύ καλή. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και συνεκτικός.


Royal Pride

Ποικιλία με εξαιρετική εμφάνιση και πλεονεκτήματα σε σχέση με τις αντίστοιχες ποικιλίες της ίδιας εποχής. Ωριμάζει περίπου στις 30 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, η στάση του είναι κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του έχει κόκκκινη επιδερμίδα και είναι κιτρινόσαρκο. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια υπόξινη αίσθηση στο στόμα, αλλά είναι ευχάριστη. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία εκπύρηνος.


Royal Jim

Όψιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική με μεγάλο καρπό είναι ελκυστικός για το χρώμα του. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 18 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη προς όξινη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος και συνεκτικός.


Redstar

Όψιμη ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, μεγάλο μέγεθος καρπού με πολύ καλή γεύση. Μέση ζωηρότητα δένδρου που επιτρέπει μείωση κατά 30% στις αποστάσεις φύτευσης. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 25 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση ανοικτή και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα με αποχρώσεις όπως του μαρμάρου. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη και πολύ καλή αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και πολύ συνεκτικός.


Tardibelle

Ωριμάζει περίπου στις 3 Σεπτεμβρίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μικρή, στάση κανονική και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογυλλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 70-80% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και συνεκτικός.


Red Fall

Πολύ καλή ποικιλία για το τέλος της σεζόν με εξαιρετικό χρώμα για την εποχή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου . Είναι δένδρο με παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80% κόκκινο-πορτοκαλί επίχρωμα.


Lolita

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου την 1 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια, στάση πλαγιόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο-μικρό, το σχήμα του είναι στρογυλλό συμμετρικό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο-πράσινο με 60-80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της, όταν τον τρως σου αφήνει μια καλή και ισορροπημένη αίσθηση στο στόμα. Καλή ανθεκτικότητα στις μεταχειρίσεις.


Patty

Ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή με μεγάλο και γευστικό καρπό. Έχει πολύ σκισμένους πυρήνες. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση κανονική ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή με μέση πρώιμη άνθηση. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη, καλή και ζουμερή αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος με συνεκτική σάρκα. Επίσης υπάρχει ομοιομορφία μεγέθους καρπού στο δένδρο.


Maura

Ποικιλία με εντυπωσιακό και γευστικό καρπό, καλή συνεκτικότητα σάρκας η οποία κρατάει καλά στο δένδρο. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 5 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι ισορροπημένη και καλή. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος, συνεκτικός.


Irena

Πολύ καλά εγκλιματισμένη ποικιλία σε νότιες περιοχές, όπου παράγεται πολύ καλά. Να κλαδεύεται κάθε δυο χρόνια. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό και στάση ορθόκλαδη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α/ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό, και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% βαθύ κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι πολύ καλή και ο καρπός είναι συνεκτικός.


Loretta

Είναι ποικιλία με μεγάλο καρπό και με ωραίο χρωματισμό. Είναι δένδρο με στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό, ελαφρώς οβάλ. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% βαθύ κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως, σου αφήνει μια ισορροπημένη και καλή αίσθηση στο στόμα. Ο καρπός της έχει υψηλά Brix και πολύ καλή συνεκτικότητα σάρκας.


Summer Sweet

Είναι ποικιλία πολύ παραγωγική με καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση και παραγωγικότητα μεγάλη. Οι ανάγκες σε ψύχος υπολογίζονται σε 500-600 ώρες <70C. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 90% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι πολύ γλυκιά, όταν τον τρως. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος.


Λεμονάτο Ιουλίου

Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Ποικιλία που πιθανόν προήλθε από τυχαίο σπορόφυτο από το Λεμονάτο Αυγούστου της ροδακινιάς, της ποικιλίας μαστοί της Αφροδίτης με την οποία μοιάζει. Καλλιεργείται στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του είναι στρογγυλό με μαστοειδή απόφυση. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με λίγο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι 9-14% Brix, με χαμηλά οξέα και ιδιαίτερα έντονο άρωμα. Ο καρπός της έχει τραγανή σάρκα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος με μικρή δυνατότητα συντήρησης.


Rosalia

Είναι ποικιλία με μέση εποχή ωρίμανσης, με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, με μεγάλο καρπό με ωραία γεύση και κρατάει καλά στο δένδρο. Ωριμάζει περίπου στις 30 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως είναι υπόξινη και πολύ γλυκιά. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος, πολύ συνεκτικός και κρατάει καλά στο δένδρο.


Octavia

Ποικιλία με μέση εποχή ωρίμανσης, παράγει καρπούς μεγάλου μεγέθους που κρατούν καλά στο δένδρο, με πολύ καλή γεύση, υψηλή και σταθερή παραγωγή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογυλλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 90-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια αίσθηση στο στόμα που είναι υπόξινη, γλυκιά, ζουμερή και αρωματική. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος, συνεκτικός και κρατάει καλά στο δένδρο.


Kevina

Όψιμη ποικιλία, που παράγει μεγάλου μεγέθους καρπούς που κρατούν καλά στο δένδρο και έχουν υπόξινη γεύση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο, το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 90-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια υπόξινη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος, συνεκτικός με αργή ωρίμανση.


Gladys

Πολύ όψιμη ποικιλία, με σταθερή παραγωγή με μεγάλο μέγεθος καρπού που έχει καλό χρωματισμό, έχοντας υπ' όψη την όψιμη εποχή ωρίμανσης. Ωριμάζει περίπου στις 25 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογυλλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως είναι ισορροπημένη και πολύ καλή. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος και συνεκτικός.


Λεμονάτο Αυγούστου

Εκτιμάται ιδιαίτερα για το ευχάριστο άρωμα που έχει με μικρή ικανότητα συντήρησης. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 28 Αυγούστου. Είναι ποικιλία που πιθανόν να προήλθε τυχαία από την ποικιλία μαστοί της Αφροδίτης με την οποία μοιάζει. Καλλιεργείται στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μέτρια. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με λίγο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως είναι 9-14% Brix, με χαμηλά οξέα και ιδιαίτερα έντονο άρωμα. Ο καρπός της έχει τραγανή σάρκα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος, με μέτρια αντοχή στους χειρισμούς.


UFO-4

Είναι ποικιλία με μεγάλη, σταθερή παραγωγή και με μεγάλο γευστικό καρπό. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 12 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ (103g), το σχήμα του είναι συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού του είναι πράσινο-λευκό με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως είναι γλυκιά (>14 Brix), πολύ καλή και πολύ συνεκτική.


Sweet Cap

Είναι ποικιλία με μεγάλη, σταθερή παραγωγή και με μεγάλο γευστικό καρπό. Πρέπει να εφαρμόζεται καλοκαιρινό κλάδεμα για να αποκτά καλό χρωματισμό. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 23 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή σε όλες τις περιοχές. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ (163g), το σχήμα του είναι συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού του είναι πράσινο-λευκό με 70-80% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια γλυκιά και πολύ καλή αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και πολύ συνεκτικός.


Black Gold

Κιτρινόσαρκη πρώιμη ποικιλία που ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.[1], [2]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Νέες ποικιλίες ροδακινιάςΚονσερβοποιήσιμες ποικιλίες ροδακινιάς

Adriatica

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από μικρή καρπόπτωση λίγο πριν απ' τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Tebana

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Andross

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι ανοικτοκίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Baby gold 5

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρίνη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Baby gold 6

Η ποικιλία αυτή φέρει τα καρπολογικά χαρακτηριστικά της Baby gold 5 και διαφέρει μόνον ως προς το χρόνο ωρίμασης των καρπών της. Ωριμάζει πέντε μέρες μετά την Baby Gold 5.


Baby gold 7

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει πριν από την Andross και μετά από την Baby gold 6 . Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Baby gold 9

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο καρπός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι πορτοκαλί, με κόκκινες νευρώσεις, και πολύ αρωματική. Ωριμάζει κατά τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Carson

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό ή ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ελαφρά κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη με ελαφρά πράσινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Loadel

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό σχισμένων πυρήνων, περίπου 15-20%. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Vivian

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός της είναι κίτρινος με κόκκινο-ιώδες επίχρωμα, που καλύπτει μικρό μέρος της επιφάνειας του καρπού. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη, γευστική και αρωματική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Χρειάζεται αραίωμα καρπών. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Carolyn

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, με χαρακτηριστική ραφή και θηλή. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και έχει καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται απ' ανομοιόμορφη ωρίμαση καρπών και καρπόπτωση κατά την περίοδο της συγκομιδής. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Everts

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ελαφρά κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη μ' ελαφρό κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας, συνεκτική, και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Fortuna

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη με ελαφρά πράσινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική, γευστική και αρωματική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία αρκετά καλής ποιότητας, αλλά κατώτερη της Loadel.


Dixon

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, μάλλον μαλακή κατά την υπερωρίμαση και έχει πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από ψηλό ποσοστό σχισμένων πυρήνων. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Halford

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό με μικρή θηλή. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στην πλευρά, που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη μ' ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική, γευστική και αρωματική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από καρπόπτωση, λίγο πριν ή κατά τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Starn

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό με μικρή θηλή. Ο φλοιός είναι κίτρινος έως κιτρινοπράσινος με επίχρωμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από καρπόπτωση κατά τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Klamt

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι χρυσοκίτρινος με κόκκινο επίχρωμα κατά θέσεις. Η σάρκα είναι κίτρινη, γευστική και πολύ αρωματική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι αρκετά ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότηατς και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.


Fergold

Εύκολη καλλιέργεια, καρπός ιδανικός για κονσεβοποίηση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου από 20 έως 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση και παραγωγικότητα πολύ καλή και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος 160-170g, και το σχήμα του είναι κανονικό.


Fercluse

Εύκολη καλλιέργεια, καρπός ιδανικός για κονσερβοποίηση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στο τέλος Ιουλίου-αρχές Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα καλή μέση εποχή άνθησης και παραγωγικότητα καλή και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος 170-200g. Το σχήμα του είναι κανονικό και μερικές φορές υπάρχει μικρή ακίδα.


Ferlate

Εύκολη καλλιέργεια, όψιμη ωρίμανση, καρπός ιδανικός για κονσεβοποίηση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στο τέλος Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα καλή και παραγωγικότητα καλή και σταθερή. Ο καρπός του έχει μέγεθος Α και το σχήμα του είναι σφαιρικό.[1], [2]


Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Νέες ποικιλίες ροδακινιάς

Ποικιλίες νεκταρινιάς

Νεκταρίνια

Anderson

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με βαθυκόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, με κόκκινες νευρώσεις, εκπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από πολύ μικρό ποσοστό σχισμένων πυρήνων. Παρουσιάζει κάποια ανθεκτικότητα στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Aurelio grand

Ο καρπός της έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου μ' αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική κυρίως σε ζεστές περιοχές. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και καλύτερη της Armking. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Weinberger

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με βαθυκόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό σχισμένων πυρήνων. Παρουσιάζει κάποια ανθεκτικότητα στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early sungrand

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται ως ελαφρά ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Autumn delight

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ανθεκτική στους χειρισμούς. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Autumn free

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, αρκετά συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early may

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Armking

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα, που είναι πιο έντονο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Είναι πολύ ευαίσθητη στο ωΐδιο. Θεωρείται ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Χαρακτηρίζεται ως ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Fantasia

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με κόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες νευρώσεις, συνεκτική και έχει εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ελάχιστα ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Fairlane

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες νευρώσεις, συμπύρηνη, πολύ συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, και μάλιστα η καλύτερη από τις όψιμες ποικιλίες στη διεθνή αγορά. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Flavortop

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με βαθυκόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη, πολύ συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και μάλιστα η καλύτερη της εποχής της. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Firebrite

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ανθεκτική στους χειρισμούς. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Honey gold

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και μάλιστα η πιο ενδιαφέρουσα απ' τις πολύ όψιμες ποικιλίες νεκταρινιάς.


Independence

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές με θηλή μερικές φορές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες νευρώσεις, εκπύρηνη κατά την ωρίμαση, συνεκτική και με καλή γεύση.Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και πάρα πολύ παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στο ωΐδιο και παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Maybelle

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και μέτριας γεύσης. Ωριμάζει κατά τα μέσα Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, με τα καλά χαρακτηριστικά της ποικιλίας Armking και με καλύτερη πρωιμότητα απ' αυτή (10 μέρες νωρίτερα). Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Maygrand

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Πιστεύεται ότι υπερτερεί σ' εμφάνιση των άλλων πρώιμων ποικιλιών. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Niagara

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, ελαφρά υπόξινη με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Είναι πολύ ανθεκτική στους χειρισμούς. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Δεν έχει όμως επεκταθεί πολύ η καλλιέργεια της, αν και πιο ελκυστική απ' τη Fantasia, γιατί ωριμάζει την ίδια εποχή μ' αυτή, που οι παραγωγοί της δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση.


Red diamond

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και εκλεκτής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου μ' αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Είναι πολύ επιδεκτική στη συντήρηση. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectagrand 1

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectagrand 2

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη κατά την ωρίμαση και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Προσαρμόζεται σε περιοχές με πολύ ψυχρό χειμώνα. Χρειάζεται αραίωμα καρπών, όταν η παραγωγή είναι μεγάλη. Διατηρείται καλά πάνω στο δένδρο κατά την ωρίμαση. Είναι ανθεκτική στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


September grand

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, συμπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού σε μερικές περιοχές. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Springred

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση και στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Stark redgold

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ως η πιο ανθεκτική στο χειμερινό ψύχος. Μερικές φορές είναι ευαίσθητη στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Superior pacific star

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Summer beaut

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Πιστεύεται ότι θα αντικαταστήσει την Early sungrand. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Summer grand

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Ενδείκνυται για πυκνή φύτευση. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Superior super star

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Snow queen

Πρόκειται για λευκόσαρκη ποικιλία, με ελκυστικό σφαιρικό καρπό και αρκετά συνεκτικό. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectared 6

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στο ωΐδιο. Παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στη σκωριόχροα απόχρωση. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Nectared 8

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ' όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι κίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ' τον πυρήνα, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ευαίσθητη στο σχίσιμο του φλοιού. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early bomba

Παραγωγική ποικιλία με ζωηρή ανάπτυξη, που ανθίζει πρώιμα και δίνει μεγάλους καρπούς με κίτρινη επιδερμίδα και κίτρινη σάρκα. Συγκομίζεται στις αρχές Ιουνίου και φυτεύεται σε πλαγιές και περιοχές με ήπιο κλίμα.


Big bang

Παραγωγική ποικιλία με μεγάλους καρπούς, που αποκτούν κόκκινο χρώμα (90% της επιφάνειας) και κίτρινη γλυκιά σάρκα όταν ωριμάζουν, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.


Venus

Κιτρινόσαρκη, παραγωγική ηλικία με μεγάλους, ωοειδείς τραγανούς καρπούς, οι οποίοι είναι κίτρινοι κατά 40% και κόκκινοι κατά 60%. Εμφανίζει ευαισθησία σε προσβολές από μονίλια και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ωριμάζει το 2o δεκαήμερο του Αυγούστου.


Adrianna

Πολύ παραγωγική, σχηματίζει νεκταρίνια μέτριου μεγέθους, με έντονο κόκκινο χρώμα στο μεγαλύτερο τμήμα της φλούδας και συνεκτική κίτρινη σάρκα. Ωριμάζει το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και ενδείκνυται για τις πιο θερμές περιοχές της χώρας.


Rita star

Πολύ παραγωγική ηλικία με ζωηρή ανάπτυξη. Σχηματίζει καρπούς μέτριου μεγέθους με κόκκινο χρωματισμό στο 80 - 100% της επιδερμίδας τους και κίτρινη σάρκα. Ωριμάζει το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία.


Ali top

Ζωηρή ποικιλία που παράγει μεγάλους καρπούς με στρογγυλό έως μακρόστενο σχήμα και κόκκινη επιδερμίδα. Η σάρκα είναι κίτρινη, χυμώδης, γλυκιά, με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξέα. Ανθίζει νωρίς την άνοιξη και οι καρποί της ωριμάζουν στα μέσα Ιουλίου.


Big top

Κιτρινόσαρκη παραγωγική ποικιλία με μεγάλους καρπούς που αποκτούν κόκκινο χρώμα στο 90% της επιδερμίδας. Η σάρκα είναι ιδιαίτερα χυμώδης και γλυκιά. Συγκομίζεται το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου.


Red gold

Πολύ παραγωγική ποικιλία με μεγάλους καρπούς, που αποκτούν κατά την ωρίμανση σκούρο κόκκινο χρώμα στο 50 - 60% της επιφάνειάς τους και κίτρινο στο υπόλοιπο. Οι καρποί ωριμάζουν το 1ο δεκαήμερο του Αυγούστου και είναι ανθεκτική στο ψύχος.


Orion

Ποικιλία με μεγάλους κόκκινους καρπούς και κίτρινη γευστική σάρκα. Οι καρποί της ωριμάζουν το 2ο δεκαήμερο του Αυγούστου και παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή.


Morsiani

Όψιμη και παραγωγική ηλικία με μεγάλους κόκκινους καρπούς που έχουν κίτρινη σάρκα. Επιλέγεται για την περίοδο της συγκομιδής των καρπών της, που μπορεί να φθάσει μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου.


Caldesi

Πολύ παραγωγική και ζωηρή λευκόσαρκη ποικιλία. Σχηματίζει μεγάλους ελλειψοειδείς καρπούς, που έχουν κίτρινη - πρασινωπή επιδερμίδα με κόκκινο στο 70 - 90% της επιφάνειάς της και λευκή σάρκα με κόκκινες ραβδώσεις. Η συγκομιδή των καρπών της ξεκινά στις αρχές Ιουλίου.


Big Haven

Πρόκειται για μια πρώιμη ποικιλία με μεγάλο καρπό και καλή γεύση. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική - ανοιχτή και με μεγάλη και σταθερή παραγωγικότητα. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλός καρπός. Το χρώμα του φλοιού είναι 100% κόκκινο επιχρωμα και η σάρκα του είναι κιτρινωπού χρώματος. Η γεύση του καρπού αφήνει μια αίσθηση ισορροπημένη και καλή στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος και πολύ συνεκτικός.


Early top

Πρόκειται για ποικιλία με πολύ καλό μέγεθος και χρώμα για την εποχή της. Πολύ καλή παραγωγή. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό και παραγωγικότητα πολύ μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ/ΑΒ, το σχήμα της είναι στρογγυλός καρπός. Το χρώμα του φλοιού του είναι κόκκινο επίχρωμα, κιτρινόσαρκο. Η γεύση της είναι ισορροπημένη και καλή. Το είδος του καρπού είναι συμπήρυνος, πολύ συνεκτικός.


Kay sweet

Είναι μια ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 10 Ιουλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει σχήμα σφαιρικό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα, σχεδόν δεν έχει σκουριά. Το είδος του καρπού είναι συμπήρυνο. Η γεύση της είναι υπόξινη, γλυκιά 14 Brix.


Luciana

Είναι μια ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 15-20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ (Μ.Ο. Βάρος 200g). Το σχήμα του καρπού είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο, το χρώμα του φλοιού του είναι σκούρο κόκκινο μώβ και η γεύση της είναι πολύ καλή, αρωματικός καρπός.


ΙΦΔ ΒΠ

Πολύ καλή ποικιλία για αντικατάσταση της Venus. Καρπός μεγαλύτερος από τη Venus. Έχει ήδη εγκατασταθεί σε χωράφια. Ωριμάζει περίπου στις 12 Αυγούστου. Η ποικιλία είναι μεταλλαγή της Venus, δημιουργός της ποικιλίας είναι το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια, στάση Ορθόκλαδο και παραγωγικότητα καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 80% κόκκκινο επίχρωμα. Η γεύση της είναι μέτρια.


Honey Royal

Είναι ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα: 900-1000 ώρες με <70 C. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο. Το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού είναι κίτρινο με έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση έχει λίγα οξέα είναι γλυκιά γεύση. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος πολύ σκληρός.


Max

Σε σύγκριση με τη Venus την οποία μπορεί να αντικαταστήσει, είναι λιγότερο ζωηρή ποικιλία, με καλύτερη ανθοφορία και παραγωγή, ενώ η συγκομιδή είναι 3-5 ημέρες αργότερα. Ωριμάζει περίπου στις 7 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Μ.Ο. Βάρους 205 gr. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 80-90% κόκκινο επίχρωμα, κιτρινόσαρκο.


Zee Glo

Νικήτρια της τέστ γεύσης. Φρούτο νόστιμο στα τέλη του καλοκαιριού με τη κλασσική ζεστή γεύση νεκταρίνι. Εξαιρετική ισορροπία του οξέος και της ζάχαρης. Ελκυστικό, σκούρο κόκκινο δέρμα. Επιδεκτικά ροζ άνθη. Ωριμάζει περίπου στις 10 Αυγούστου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα: 600-700 ώρες, κάτω από 45 F. Ο καρπός της έχει μέγεθος Μ.Ο Βάρους 205 gr. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα.


Summer Lady

Είναι ποικιλία που ωριμάζει περίπου στις 15 Αυγούστου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει σχήμα στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με λίγο κόκκινο στη σάρκα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μεγάλη σκληρότητα σάρκας.


Bolero

Πρόκειται για μια ποικιλία πολύ παραγωγική, με εξαιρετικό άρωμα. Ωριμάζει περίπου στις 17 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του καρπού είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 60-80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει εξαιρετικό άρωμα.


Max 10

Καλό μέγεθος και χρώμα για την εποχή του. Πολύ καλή και σταθερή παραγωγή. Ωριμάζει περίπου στις 5 Σεπτεμβρίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει χρώμα φλοιού κίτρινο με 50-80% κόκκινο επίχρωμα και η σάρκα του είναι κιτρινωπού χρώματος.


Late Fair

Όψιμη ποικιλία, με μεγάλη και σταθερή παραγωγή με μεγάλο μέγεθος καρπού που έχει καλή γεύση. Ωριμάζει περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου . Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, έχει στάση κανονική-ανοικτή και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ. Το σχήμα του είναι στρογυλλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού της είναι κίτρινο με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ισορροπημένη και καλή. Ο καρπός της είναι συμπήρυνος και πολύ συνεκτικός.


Royale queen

Πολύ πρώιμη ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, μεγάλο μέγεθος καρπού για την πρώιμη εποχή ωρίμανσης και πολύ καλή γεύση. Να γίνεται μέτριο αραίωμα με το επιπλέον προνόμιο μείωσης του ποσοστού καρπών με σκισμένο πυρήνα. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, έχει στάση κανονική-ορθόκλαδη. Παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ. Το σχήμα του είναι στρογγυλό συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού της είναι λευκό με 80-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της είναι ισορροπημένη, ευχάριστη με υψηλά σάκχαρα. Το είδος του καρπού είναι ημιεκπύρηνος, πολύ συνεκτικός καρπός και με αργή ωρίμανση.


Magique

Ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, με μεγάλο και γευστικό καρπό. Πολύ ανθεκτικό σε διαφορετικές περιοχές. Μερική σκουριά στους καρπούς. Ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια-μεγάλη, έχει στάση ορθόκλαδη. Παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή σε όλες τις περιοχές. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού της είναι πράσινο-λευκό με 80% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ευχάριστη υποόξινη και πολύ καλή. Το είδος του καρπού είναι ημισυμπύρηνος, τήξη σάρκας πολύ συνεκτικός και αργή ωρίμανση.


Ruby Belle

Ωραίος καρπός με ευχάριστο άρωμα. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό προς ελαφρό οβάλ. Ο χρωματισμός της είναι λευκός με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι πολύ καλή, πολύ γλυκιά και αφήνει μια ημίγλυκη γεύση όταν την τρώς. Καλή συνεκτικότητα σάρκας.


Queen globe

Ενδιαφέρουσα ποικιλία για την εμφάνιση και την ευχάριστη γλυκιά γεύση. Επίσης είναι ενδιαφέρουσα για την γρήγορη είσοδο στην καρποφορία και την μετασυλλεκτική συντήρηση. Ωριμάζει περίπου στις 10 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, έχει στάση κανονική-ορθόκλαδη. Παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή με γρήγορη είσοδο στην καρποφορία. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ευχάριστη, και αφήνει μια υπόξινη γλυκια γεύση στο στόμα, όταν την τρώς. Το είδος του καρπού είναι αρωματικός συμπύρηνος, συνεκτικός και ζουμερός. Συντηρείται καλά.[1],[2], [3]

Βιβλιογραφία

  1. Κτήμα & Κήπος, τεύχος 14 - Απρίλιος 2014.
  2. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  3. Νέες ποικιλίες νεκταρινιάς