Προαιρετική επισήμανση βόειου κρέατος και βόειο κρέας ποιότητας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει την ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού πλαισίου καταγραφής και επισήμανσης των βοοειδών, που περιέχει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη χώρα γέννησης του ζώου, τη χώρα εκτροφής και σφαγής, την ημερομηνία σφαγής, τον κωδικό σφαγίου κ.λπ. Παράλληλα η κοινοτική νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης επιπλέον ενδείξεων, όπως μέσω ενός προαιρετικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος. Τις ειδικές αυτές ενδείξεις δύναται να χρησιμοποιούν οι Έλληνες βοοτρόφοι στην ετικέτα επισήμανσης των σφάγιων των βοοειδών, όταν ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σε όλο το σύστημα εκτροφής (από την εισαγωγή των ζώων στο στάβλο μέχρι τη σφαγή τους).

Με τις εγγυήσεις που προσφέρει το προαιρετικό σύστημα, ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών για ποιοτικό βόειο κρέας και διαφυλάσσεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η εγκεκριμένη προαιρετική ένδειξη μαζί με το λογότυπο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο, επί της υποχρεωτικής ταμπέλας σήμανσης, η οποία τοποθετείται στα τερτατημόρια των σφάγιων βοοειδών. Το ειδικό σήμα του ΟΠΕΓΕΠ μαζί με την εγκεκριμένη προαιρετική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προσυσκευασμένα προϊόντα (τεμάχια βοείου κρέατος ή προϊόντα με βάση το βόειο κρέας) μετά από έγκριση του ΟΠΕΓΕΠ.

Σήμα προαιρετικής επισήμανσης βόειου κρέατος.jpeg Σήμα προαιρετικής επισήμανσης βόειου κρέατος en.jpeg

Ο ΟΠΕΓΕΠ έχει εκπονήσει τον κανονισμό πιστοποίησης κρέατος ποιότητας βοοειδών. Επίσης, διατίθεται έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας χρήσης προαιρετικών ενδείξεων στην επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php