Πρόσθετες διατάξεις για τα μεταφορικά μέσα που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τα μεταφορικά μέσα που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας υπάρχουν κάποιες πρόσθετες διατάξεις όπως :

 • Το μεταφορικό μέσο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλα μονωμένη και ανοιχτόχρωμη στέγη.
 • Στα ζώα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη στρωμνή ή ανάλογο υλικό το οποίο εξασφαλίζει την απαιτούμενη άνεση ανάλογα με το είδος, τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις καιρικές συνθήκες. Το υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιττωμάτων.
 • Το μεταφορικό μέσο πρέπει να μεταφέρει επαρκή ποσότητα κατάλληλης τροφής για τις απαιτήσεις των μεταφερόμενων ζώων κατά το ταξίδι. Η τροφή πρέπει να προστατεύεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και από μολυσματικούς παράγοντες όπως η σκόνη, το καύσιμο, τα καυσαέρια και τα ούρα και η κόπρος των ζώων.
 • Όταν χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για το τάϊσμα των ζώων, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να μεταφέρεται μέσα στο μεταφορικό μέσο.
 • Όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός για το τάϊσμα των ζώων, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν χρειάζεται, να μπορεί να προσδένεται στο μεταφορικό μέσο για να αποφεύγεται η ανατροπή του. Όταν κινήται το μεταφορικό μέσο και ο εξοπλισμός δε χρησιμοποιείται, τότε αυτός αποθηκεύεται σε ένα μέρος του οχήματος χωριστά από τα ζώα.
 • Τα ιπποειδή εκτός από τις φοράδες που ταξιδεύουν με τα πουλάρια τους, πρέπει να μεταφέρονται σε ατομικά διαμερίσματα σταβλισμού.
 • Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με χωρίσματα κατά τρόπο ώστε να μπορούν να μεν να δημιουργούνται ξεχωριστά διαμερίσματα αλλά όλα τα ζώα να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.
 • Τα χωρίσματα πρέπει να σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να μπορούν τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις έτσι ώστε το μέγεθος του διαμερίσματος να προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις και στο είδος, το μέγεθος και τον αριθμό των ζώων.
 • Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συνοδεύονται από τη μητέρα τους, τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας κατοικιδίων ιπποειδών, βοοειδών και χοίρων επιτρέπονται μόνο εάν :
 1. τα κατοικίδια ιπποειδή είναι ηλικίας άνω των 14 μηνών, πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών,
 2. οι μόσχοι είναι ηλικίας άνω των 14 ημερών,
 3. οι χοίροι είναι βάρους άνω των 10 κιλών.

Οι μη δαμασμένοι ίπποι δεν πρέπει να μεταφέρονται σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

 • Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα παροχής νερού το οποίο να επιτρέπει στο συνοδό να χορηγεί αμέσως νερό, κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε κάθε ζώο να έχει πρόσβαση στο νερό.
 • Οι εγκαταστάσεις διανομής νερού πρέπει να λειτουργούν καλώς και να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και τοποθετημένες ώστε τα μεταφερόμενα ζώα να μπορούν να ποτίζονται επί του οχήματος.
 • Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών νερού για κάθε μεταφορικό μέσο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 1,5 % του ανώτατου ωφέλιμου φορτίου του. Ενδεικτικά φορτηγό ωφέλιμου βάρους π.χ. 20 τόνων, πρέπει στη δεξαμενή του να έχει χωρητικότητα 300 λίτρων νερού. Οι δεξαμενές νερού πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μπορούν να αποστραγγίζονται και να καθαρίζονται μετά από κάθε ταξίδι, και πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα που επιτρέπει την επαλήθευση του επιπέδου του νερού. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τον εξοπλισμό του ποτίσματος εντός των διαμερισμάτων και να συντηρούνται σε καλή κατάσταση. Ενδεικτικά, ως κατευθυντήρια γραμμή, αναφέρουμε τον αριθμό των ζώων και των αριθμό των ποτιστρών πυο είναι απαραίτητος, ώστε όλα τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε αυτές :
Είδος ζώου Αριθμός ποτιστρών ανά αριθμό ζώων
Βοοειδή 2 ποτίστρες ανά 6 - 8 ζώα
Χοίροι 1 ποτίστρα ανά 12 ζώα
Αιγοπρόβατα 1 ποτίστρα ανά 15 ζώα
 • Τα συστήματα αερισμού των μέσων οδικής μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται κατά τρόπο ώστε σε οποιαδήποτε στιγφμή του ταξιδιού, είτε το μεταφορικό μέσο σταθμεύει είτε κινείται, να είναι σε θέση να διατηρούν τη θερμοκρασία εντός των ορίων από 5oC έως και 30oC μέσα στο μεταφορικό μέσο, για όλα τα ζώα, με όριο ανοχής + / - 5oC, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.
 • Τα συστήματα αερισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ίση κατανομή σε όλο το χώρο, με ελάχιστη ονομαστική ικανότητα παροχής αέρα 60 m3 / h / KN ωφέλιμου φορτίου (60 κυβικά μέτρα / ώρα / 100 κιλά ωφέλιμου φορτίου). Ενδεικτικά φορτηγό ωφέλιμου βάρους π.χ. 20 τόνων, πρέπει να παρέχει αερισμό 12.000 m3 / ώρα. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν επί τουλάχιστον 4 ώρες ανεξάρτητα από τον κινητήρα του οχήματος.
 • Τα μέσα οδικής μεταφοράς πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας καθώς και με μέσα καταγραφής των σχετικών δεδομένων. Οι αισθητήρες πρέπει να βρίσκονται στα σημεία του φορτηγού τα οποία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του, έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν τις χειρότερες κλιματικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται κατ' αυτό τον τρόπο χρονολογούνται και διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Τα μέσα οδικής μεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα προειδοποίησης ώστε να ειδοποιείται ο οδηγός όταν η θερμοκρασία στα διαμερίσματα όπου βρίσκονται τα ζώα φτάσει το ανώτατο ή το κατώτατο όριο.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2009 όλα τα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορά άνω των 8 ωρών, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση και την παροχή πληροφοριών, εντοπισμού της θέσης του οχήματος καθώς και πληροφορίες για το άνοιγμα ή κλείσιμο των θυρών φόρτωσης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων