Ρόλος του συμβούλου - γεωπόνου στην ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο σύμβουλος - γεωπόνος στην προσπάθεια της πιστοποίησης του προϊόντος του παραγωγού, είναι πολύπλευρος και πολυσήμαντος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες δραστηριότητές του:

  • Στο πρώτο βήμα της πιστοποίησης, την προετοιμασία της προτάσεως, είναι αυτός που πρέπει να συλλέξει, να οργανώσει και να διαχειριστεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε η πρόταση που θα ετοιμάσει να είναι όσο το δυνατό πληρέστερη. Αυτές έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια και τον τρόπο που η ολοκληρωμένη διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή, με την ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις στη νομοθεσία και τους κανονισμούς και το σημαντικότερο, με τη μετάδοση στον παραγωγό της φιλοσοφίας του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
  • Στο δεύτερο βήμα της πιστοποίησης, κατά την επιθεώρηση για την πιστοποίηση ο σύμβουλος - γεωπόνος είναι αυτός που θα αναπτύξει και θα παρουσιάσει στους επιθεωρητές την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου στην καλλιέργεια. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις καταγραφές των εφαρμογών του παραγωγού στο αγρόκτημα (φυτοπροστασία, λίπανση, άρδευση, καλλιεργητικές πρακτικές), όλα τα αρχεία διαχείρισης των εισροών στο αγρόκτημα, όλα τα σχέδια διαχείρισης έκτακτων αναγκών ή δυσκολιών που προβλέπει το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση φαινομένων που έχουν να κάνουν με εξωτερικούς (ξηρασία, μόλυνση του νερού) ή εσωτερικούς (λάθος εφαρμογή λιπασμάτων από τον παραγωγό) παράγοντες.
  • Στο τρίτο βήμα της πιστοποίησης, τη συμμετοχή στο σύστημα, ο σύμβουλος - γεωπόνος είναι αυτός που θα κρατά τις συμφωνίες του πρωτοκόλλου, θα επιβλέπει την επίπονη διαδικασία παραγωγής, θα προσπαθεί να βρίσκεται σε επαφή με τις νέες εφαρμογές και συμβουλές του συστήματος, που με αυτές θα ενημερώνει το πρωτόκολλο, αντιμετωπίζοντας το σαν εξελίξιμο και ενεργό και όχι σα ρητή αυστηρή δέσμευση. Επίσης, έχει το ρόλο να διατηρεί σε εγρήγορση τον παραγωγό και να του υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Σκοπός του γεωπόνου είναι να μεταφέρει στον παραγωγό τη φιλοσοφία του συστήματος και τα οφέλη από την εφαρμογή του.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά τα πρότυπα Agro και Globalgap και εργαστηριακή επικύρωσή τους σε μηλοειδή", Μεταπτυχιακή μελέτη της Χαρίκλειας Ντούσικου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Αανθρώπου, Αθήνα 2009

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php